top of page

Första hjälpen (L-ABC) + AED


Med vår första hjälpen-utbildning vill vi ge vi dig kunskaper som kan vara livsavgörande vid olyckor!


De första minuterna efter en olycka kan vara avgörande när det gäller hur stora konsekvenser olyckan får. Det kan ta tid innan ambulans och sjukvårdspersonal kommer på plats och då kan dina kunskaper i första hjälpen rädda liv! Vår första hjälpen-utbildning ger dig grundläggande kunskaper i hur du ska agera vid olycksplatser utifrån L- ABC metoden. Du får också en introduktion i hur en AED-hjärtstartare fungerar och hur du ska göra ifall du skulle behöva använda en.


Utbildningens innehåll:

L – Läge

A – Andning

B – Blödning

C – Cirkulationssvikt

Introduktion av AED-hjärtstartare


Utbildningen genomförs både teoretiskt och praktiskt.


Comments


bottom of page