top of page

Alkohol och droger


Alkoholföreläsning

Vi kan erbjuda en föreläsning för arbetsgivare, företagsledare och chefspersoner samt övrig personal om alkoholens skadeverkningar och utvecklingen mot ett allt större samhällsproblem i samband med alkoholens lägre pris och ökade tillgänglighet.


Chefsutbildning

Vi genomför även chefsutbildning för de närmaste chefer som enligt företagets alkohol- och drogpolicy är ansvariga för att verifiering, utvecklingssamtal, rehabilitering och återanpassning sker på så sätt att lagen följs och att utstakade etiska normer efterlevs. Utbildningen kan även ske kombinerat tillsammans med övrig personal, med tonvikt på den enskilde medarbetarens eget ansvar.


bottom of page