top of page

Arbetsmiljöutbildning

Med våra arbetsmiljöutbildningar vill vi ge dig och ditt företag kunskap och inspiration till att arbeta med arbetsmiljöfrågor.Härdplastutbildning (en halvdag)

Vår härdplastutbildning är för dig som jobbar med eller kan komma i kontakt med härdplaster. Utbildningen är även för chefer över personal som kommer eller kan komma i kontakt med härdplaster. Syftet med utbildningen är att förmedla kunskap som behövs för säkert arbete med härdplastkomponenter. Alla som kommer i kontakt med härdplaster i sitt arbete ska utbildas enligt krav i Arbetsmiljöverkets föreskrifter AFS 2014:43.


Dagen kommer att varvas av föreläsningar och aktiv diskussion med praktiska exempel från verkligheten.


Dokumentation: Härdplaster – arbeta på rätt sätt.


Arbetsmiljö för skyddsombud – en introduktion (1 heldag)

Utbildningen vänder sig till arbetsmiljöombud/skyddsombud som ännu inte deltagit i grundutbildningen ” Bättre arbetsmiljö” samt skyddsombud som vill friska upp sina tidigare kunskaper. Syftet med utbildningen är att ge en introduktion i vad arbetsmiljöarbetet innebär, risker och förebyggande arbete. Vi går igenom arbetsmiljölagen samt din roll och ditt ansvar som skyddsombud.


Dagen kommer att varvas av föreläsningar, processinriktad aktiv diskussion, anpassade arbeten i grupp med fallbeskrivning. Problembaserat lärande (PBL), genomgång av dokumentation och egna studier efter behov.


Dokumentation:

– Skyddsombudets och chefens roll i arbetsmiljöarbetet.


Arbetsmiljö för chefer (2 heldagar)

Syftet med den här utbildningen är att underlätta arbetet som chef och spara pengar och tid. Investera nu för kommande vinster och uppfyll arbetsmiljökraven, genom att förebygga ohälsa och olyckor i din verksamhet. Efter genomförd utbildning har du fått mer kunskap om:

– Praktiskt arbetsmiljöarbete

– Lagar och regler som styr

– Risker på arbetsplatsen, analys och åtgärder

– Leda i förändring


Dagen varvas med föreläsningar, processinriktad aktiv diskussion, anpassade arbeten i grupp med fallbeskrivningar, problembaserat lärande (PBL), genomgång av dokumentation och egna studier efter behov.


Dokumentation:

– Arbetsmiljö för chefer


BAM – Bättre arbetsmiljö-utbildning (3 dagar)

Utbildningen är en grundutbildning i ”Bättre arbetsmiljö” som förmedlar ett helhetsperspektiv över arbetsmiljön och utvecklar deltagarnas förmåga till eget lärande. Deltagarna skall efter genomförd utbildning kunna samverka i arbetsmiljöfrågor, identifiera risker i verksamheten och genomföra förebyggande åtgärder samt bättre kunna se sambandet mellan en god arbetsmiljö, en välmående organisation och nöjda kunder.


Utbildaren kommer att varva föreläsningar och aktiva diskussioner med att låta deltagarna arbeta i grupper med fall som beskriver olika arbetsmiljösituationer. Den pedagogiska metoden vi kommer att arbeta efter kallas för Problembaserat lärande (PBL).


Dokumentation:

– Bättre arbetsmiljö för alla medarbetare

– Skyddsombudets och chefens roll i arbetsmiljöarbetet

– Bättre arbetsmiljö – handbok

– Arbetsmiljölagen

– Vägen till SAM


Risk- och konsekvensbedömning (1 heldag)

Utbildningen vänder sig till Företagsledning, Arbetsledare, Chefer, Tekniker, Skyddsombud, Huvudskyddsombud samt personer som arbetar med arbetsmiljöfrågor. Deltagaren bör ha genomgått viss grundutbildning inom arbetsmiljöområdet. Syftet med utbildningen är att ge praktisk kunskap om hur vi skall genomföra riskkartläggning avseende arbetsmiljön. Vi bedömer risker och dess konsekvenser samt därefter utformas handlingsplaner. Vi går igenom vad arbetsmiljölagen kräver samt aktuella föreskrifter med krav på risk- och konsekvensbedömning.


Dagen kommer att varvas av föreläsningar, processinriktad aktiv diskussion, anpassade arbeten i grupp med fallbeskrivningar, problembaserat lärande (PBL), genomgång av dokumentation och egna studier efter behov.


Dokumentation:

– Riskbedömningar – Idéer och fakta

– Riskbedömningar – Verktyg


Systematiskt arbetsmiljöarbete (1 heldag)

SAM är kunskapen om hur man organiserar företagets process i själva arbetsmiljöarbetet. Ett bra arbetsmiljöarbete ger ökad lönsamhet. Alla företag ska enligt lag ha ett systematiskt arbetsmiljöarbete. Utbildningen har till syfte att ge dig kunskap om hur du i praktiken arbetar med SAM i enlighet med gällande föreskrifter, AFS 2001:1, AFS 2003:4 och AFS 2008:15.


Dagen kommer att varvas av föreläsningar, processinriktad aktiv diskussion, anpassade arbeten i grupp med fallbeskrivningar, problembaserat lärande (PBL), genomgång av dokumentation och egna studier efter behov.


Dokumentation:

– Systematiskt arbetsmiljöarbete – steg för steg

Comments


bottom of page