top of page

Det känsliga samtalet
Som chef är det ditt jobb att ta det känsliga samtalet om exempelvis prestationsproblem, bristande arbetsmoral, upprepade förseningar, samarbetsproblem, hög sjukfrånvaro, uppsägningar eller missbruk; samtal som många helst av allt skulle vilja slippa. Att vara så förberedd som möjligt är en bra början, vi hjälper dig!

Lär dig behärska Det känsliga samtalet

Föreläsningen har till syfte att ge kunskap om hur du som chef ska få med dig dina medarbetare i rätt riktning trots hinder såsom hög frånvaro, samarbetsproblem, dåligt mående eller prestationsproblem. Föreläsningen utförs av leg. psykolog med kompetens i Arbets- och organisationspsykologi. Målet är att du efter föreläsningen ska ha fler verktyg att använda dig av, och att du känner dig mer trygg i olika former av medarbetarsamtal. Ett professionellt samtal, exempelvis det känsliga samtalet, har som syfte att åstadkomma någon form av utveckling eller förändring och bör ske i samverkan mellan två parter. Det räcker inte att informera den andra om sina önskningar eller försöka tvinga den andra till förändring. Att förändra genom att öka den inre motivationen är betydligt mer effektivt. Målet med den här utbildningsinsatsen är att deltagande chefer ska få verktyg att använda sig av i känsliga och utmanande samtal med sina medarbetare.

Föreläsningens innehåll:


  • Fokus ligger på förberedelse, genomförande och uppföljning av ett känsligt samtal.

  • Vikt läggs vid att skapa trygghet i sig själv och sin roll för att våga ta samtalet.

  • Verktyg för att arbeta målinriktat och främja motivation och konstruktivitet presenteras.

  • Utöver tillförsel av kunskap ligger fokus på att dra nytta av varandras erfarenheter och tillsammans diskutera de utmaningar man ser sig hamna i till vardags på sin arbetsplats.

Låter det intressant? Hör av dig så berättar vi mer!

Comments


bottom of page