top of page

Fysioterapeut/Sjukgymnast

Våra fysioterapeuter välkomnar patienter med smärta och besvär i rygg, nacke, leder och muskler. Du kan även söka oss för idrottsskador.

man som hjälper kvinna att träna

Fysioterapeut/Sjukgymnast för dig i Göteborg och Mölndal

Våra fysioterapeuter använder träning, sjukgymnastikbehandling och manuell terapi både för akuta besvär, preoperativ behandling som postoperativ behandling och träning.

 

Vi vänder oss till både privatpersoner och anställda på företag i Mölndal och Göteborg.

Boka ett besök hos våra fysioterapeuter

Är vi din företagshälsovård? Ange företagsnamn i symptomrutan vid bokning.

 

Har du sjukvårdsförsäkring? Vi samarbetar med majoriteten av marknadens försäkringsbolag. Kontakta ditt försäkringsbolag för att söka oss som vårdgivare.

 

Boka tid på vår webbokning eller ring 031-723 28 00 för personlig kontakt. Vi har akuttider varje dag.

Så går besöket hos en fysioterapeut till

Vid besök hos oss ställer våra fysioterapeuter, som också arbetar med manuell terapi, en diagnos och lägger upp en behandlingsplan tillsammans med dig. Våra fysioterapeuter behandlar med muskeltöj, triggerpunktrer, manipulation, mobilisering, tvärfriktionsmassage och rehabiliteringsträning. Vi kan även erbjuda akupunktur, stötvågsbehandling och TENS.

 

Flera av våra fysioterapeuter är utbildade i ortopedisk medicin (OMI). Ortopedisk medicin är en specialistutbildning i diagnosticering och behandling av besvär i rörelseapparaten. Vi arbetar även med ergonomi på individ och gruppnivå.

Sjukgymnastik

Sjukgymnastik grundar sig i ett helhetstänk där fokus ligger på att hitta orsak till varför smärta uppstår. För att undvika uppkomst av smärta måste orsaken åtgärdas. Utifrån en diagnos läggs, i samråd med patienten, en behandlingsplan upp som kan innefatta information om skadans art, någon form av behandling och eventuellt ergonomigenomgång. Ibland behövs flera åtgärder kombineras. Emellanåt innebär det att patienten får med sig en eller flera övningar för egen träning. Övningar som vi tillsammans kan gå igenom i vår träningslokal.

Företagsbehandlingar

Vi erbjuder även behandlingar och rådgivning ute på plats för både stora och små företag i Göteborg och Mölndal. Ni får en egen fysioterapeut som kommer till er arbetsplats där behandling kan varvas med ergonomisk rådgivning och upplägg av individuella sjukgymnastprogram. Vi tar med oss behandlingsbänk, handdukar och övrigt behandlingsmaterial. Ett bekvämt och tidsbesparande behandlingsalternativ.

 

Intresserad? Ring oss så berättar vi mer, 031-723 2800.

TEAM Hälsas fysioterapeuter innehar både patient och ansvarsförsäkring.

Kontakta oss

Ta kontakta med oss idag så att vi kan berätta vad vi kan göra för dig.

Du når oss på 

031-723 28 00 eller på

info@team-halsa.se

Våra behandlingar

9+ screening

9+ screening är testbatteri som vår personliga tränare på TEAM Hälsa använder som funktionellt testbatteri för att ge en helhetsbild av den som testas.

Vi fokuserar i denna screening mycket på rörlighet, stabilitet och kroppskontroll och försöker sedan koppla det till den aktivitet du sysslar med i övrigt i din träning. Har du någon skada så kan det också vara relevant att koppla screeningen mot detta.

9+ screeningen består av 14 tester, varav vissa enbart är tester för att se om smärta föreligger i en specifik rörelse. Testerna är allt från helkroppstester, till 1-benstester, bålstabilitet och rörlighetstester. Den stora mixen gör att du får en komplett bild av din kropps grundfunktion.

Image by Katherine Hanlon

Akupunktur

Vi behandlar med akupunktur vid olika smärttillstånd. Huvudvärk, tennisarmbåge och triggerpunkter är exempel på olika tillstånd där vi kan välja akupunktur som behandlingsmetod. Akupunktur är en metod som allmänt används inom svensk sjukvård för smärtlindring, främst vid långvariga smärttillstånd. Metoden godkändes av Socialstyrelsen 1984 och sedan dess har man vunnit stor erfarenhet i vilka indikationer som är mest lämpade för akupunkturbehandling. Forskning över akupunkturens verkningsmekanismer visar att nålstimuleringen påverkar nervsystemet till effektivare hämning av smärta.

Akutbehandlingar

För dig som fått akut ont i muskler och leder är vårt mål att kunna erbjuda en behandlingstid inom 24 timmar. I det akuta skedet erbjuder vi hjälp med diagnos, prognos och egenvård. Vid snabbt omhändertagande kan många besvär botas. Därefter kan det vara lämpligt att följa upp med förebyggande träning.

Image by Katherine Hanlon

Behandlingar

Vi utför behandlingar av rygg, nacke, muskler och leder, till exempel fot, armbåge och knä. Behandlingen syftar till återställa funktionen i kroppen och minska smärta. En bättre funktion och rörlighet i hela kroppen kan nås med hjälp av behandling av muskler och leder.

 

Vi har flera manuella behandlingsformer att tillgå. Oftast kombineras mjukdelsbehandling, såsom massage och stretching, med mer ledspecifika behandlingstekniker som vi kallar manipulation och mobilisering. Vi använder också olika typer av elbehandlingar, till exempel ultraljud och TENS.

 

För att få ett varaktigt resultat av behandlingen ges även råd om lämplig träning, arbetsställningar och egenvård. Vi har ett helhetstänk där undersökning och diagnosställande är riktat mot att finna orsaken till besvär. Vi ser detta som grundläggande för att förebygga framtida besvär.

Idrottskaderehabilitering

Vi har lång erfarenhet av att behandla idrottsskador, av såväl akut som av kronisk karaktär. I vår välutrustade träningslokal får du hjälp av sjukgymnast eller naprapat med bedömning och upplägg av program för att träna bort din idrottsskada. Vi är duktiga på att följa dig genom rehabiliteringsprocessen och anpassa träningen utifrån din skada. Vi lägger stor vikt vid funktion, styrka, balans, koordination och rörlighet.

 

Rehabiliteringen hos oss är också inriktad på att förebygga nya åkommor/skador. I de flesta fall så får man till och med bättre effekt i sin egen träning efter avslutad rehabilitering. Detta beror på att man även tränar bort dom eventuella övriga svagheter som man hade före skadan.

Image by Katherine Hanlon

Ortopedisk medicin

Ortopedisk medicin (OMI) är diagnosticering och ickeoperativ behandling av rörelseapparatens mjukdelar; muskler, senor, ligament leder, ledkapslar, slemsäckar samt lesioner i nacke, bröstrygg och ländrygg.

 

Ortopedisk medicin är en intellektuellt mycket tillfredställande och utmanande disciplin på grund av att verktygen att nå diagnos är enkla: patientens sjukdomshistoria och klinisk undersökning. Vi använder våra ögon, öron och händer att ställa rätt diagnos. Lesionerna vi ser är ofta små utan synliga eller kännbara svullnader där slätröntgen och magnetkamera inte sällan missar det som vi kan påvisa med anamnes och undersökning. När diagnosen har ställts så påbörjas behandlingen.

 

Fördelen med OMI är att både läkare och sjukgymnast/naprapat har samma kunskapsbakgrund i den mening att sättet att se på skador och undersökning av desamma är likadan, vilket främjar ett bättre samarbete. Här på TEAM Hälsa har vi läkare och sjukgymnast/naprapat som samarbetar för att nå ett så bra resultat som möjligt.

Image by Katherine Hanlon

Rehabilitering

Om du har en akut eller gammal skada spelar ingen roll, rehabiliteringen efteråt är mycket viktig och ofta är det svårt att göra rätt själv. Hos oss får du hjälp med träningen, tekniken och motivationen. Dessutom blir man glad när man känner att man gör framsteg! Rehabilitering och sjukgymnastik bedriver vi i vår egen välutrustade träningslokal. Efter genomgången rehabilitering är det fullt möjligt att fortsätta med friskträning i samma lokal.

Sjukgymnast

Sjukgymnasten på TEAM Hälsa har specialisering i ortopedisk medicin, OMT och OMI, vilket innebär fördjupade kunskaper inom diagnostik och behandling av skador i rörelseapparaten. Beroende på diagnos kan behandlingsmetoder som manipulation, tvärfriktionsmassage, träning, stötvågsbehandling, akupunktur med mera komma i fråga. Sjukgymnastik bedriver vi i vår egen välutrustade träningslokal. Efter genomgången sjukgymnastik är det fullt möjligt att fortsätta med friskträning i samma lokal.

Smärtlindring

Våra sjukgymnast/naprapater kan hjälpa dig med smärtlindring. Akupunktur, Tens, triggerpunktsbehandling, Skanlab och ultraljud är olika metoder vid använder. Utav din terapeut får du även egenvårdsråd för smärtlindring.

 

Har du svårt att röra dig? Ring då och få råd över telefon:

031 – 723 28 00

Image by Katherine Hanlon

Stötvågsbehandling

Stötvågsbehandling är en modern behandlingsmetod för framgångsrik behandling av muskel- och ledbesvär inom bland annat idrottsmedicin. Stötvåg ökar blodcirkulationen och ämnesomsättningen vilket påskyndar kroppens egna läkningsförmåga. Den har inga allvarliga biverkningar och är ett mycket seriöst alternativ och komplement till Kortison och kirurgiska ingrepp. Tekniken användes inom sjukvården under 1980- talet för behandling av njursten. Inom idrottsvärlden användes den första gången vid Atlanta OS 1996.

 

Exempel på tillstånd med goda behandlingsresultat:

Mus- / tennis- / golfarmbåge

Hälsporre

Hopparknä – Löparknä

Axelbesvär – Kalkaxel

Benhinneinflammation

Hälseneinflammation

Höftsmärta

Muskulära besvär

Aktuellt

bottom of page