top of page

Fystester och analyser

Att konditionsträna regelbundet är en av grunderna till god hälsa. Listan av positiva hälsoeffekter som träning medför är lång och i en tid då vi sitter allt mer stilla framför datorer blir träning allt mer viktig.

kvinna som testar fys

Ta hjälp av oss att optimera
din träning!

På TEAM Hälsa erbjuder vi föreningar, privatpersoner och företag vetenskapligt baserade fystester och analyser. Tillsammans med våra träningsfysiologer får du rådgivning som skapar möjligheter för dig att ta din träning och prestation till helt nya nivåer.

Din uthållighet testar vi antingen på löpband eller cykel. Testningen sker på vårt testcenter där vi har avancerad testutrustning och utförs av våra träningsfysiologer. Styrketester och spänsttester genomförs i vår träningslokal.

Kontakta oss gärna för rådgivning av vilka tester och analyser som kan passa dig. 031- 723 28 00.

Fystester på TEAM Hälsa

Maximalt syreupptagningstest (VO2-maxtest)

Vill du få ett värde på din uthållighet så är det här en av de mest klassiska konditionstesterna som finns. Läs mer...

Laktattröskeltest

Vill du utveckla din uthållighetsträning? Med det här testet tar vi fram dina personliga träningszoner som hjälper dig att effektivisera din träning samt forma din träning så du får ut precis det du vill! Läs mer...

Laktat- och maximalt syrupptagningstest

Det ultimata testpaketet för dig som vill få en fullständig profil över din uthållighet och hur du ska lägga upp din träning. Läs mer...

Löpekonomitest

Vill du lära dig att utnyttja energin på bästa sätt nära du springer? Springa snabbare? Låt oss analysera din löpekonomi. Läs mer...

9 + screening

Vill du ligga steget före och förebygga skador? Låt oss med tester analysera din rörlighet, stabilitet och kroppskontroll för att hitta dina styrkor och vad som behövs stärkas upp. Läs mer...

Styrka och spänsttest

Ett anpassat testbatteri som sätts ihop utifrån din idrott för att mäta din kapacitet och lättare kunna planera din träning framåt. Läs mer...

Fysprofilen

Är du idrottare och önskar testa din totala kapacitet? Med Fysprofilen tar vi fram fysindex över dina olika fysiologiska egenskaper. Vi testar uthållighet, styrka, snabbhetsmätningar, powermätningar (spänst) och förmågan att jobba med mjölksyra i kroppen.  
 

Kontakta oss

Ta kontakta med oss idag så att vi kan berätta vad vi kan göra för dig.

Du når oss på 

031-723 28 00 eller på

info@team-halsa.se

Fystester

Löpekonomi

Löpekonomitest på TEAM Hälsa i Mölndal ger dig möjlighet att mäta hur pass effektiv du är i din löpning. Detta test är intressant för alla löpare men än mer för de som ska springa långa sträckor där löpekonomi och förmågan att spara energi blir en viktig faktor.

 

Med bra löpekonomi menas att ha en låg syre- och energiförbrukning på en given hastighet. Genom vår avancerade syreupptagningsutrustning kan vi undersöka dina värden när du springer och därmed få fram din löpekonomi. Testet går ut på att du springer med vår syreupptagningsmask för ansiktet för att registrera ditt syreupptag. Upplägget liknar vårt mjölksyretest där vi försöker nå 4-6 intervaller innan belastningen blir för hård för att kunna fortsätta mäta. Varje intervall varar ca 5 minuter för att nå ett stabilt syreupptag.

Utöver att mäta löpekonomi så kollar vi här också på pulsnivå, ansträngning samt fett- och kolhydratanvändning. Testet kan därför också ge indikationer på träningszoner. Utifrån dina värden undersöker vi hur du ligger till mot givna standarder för din träningsnivå. 

Vår rekommendation när man gjort ett löpekonomitest är att arbeta med de två faktorer som vi kan påverka i löpekonomin vilka är löpteknik och styrketräning. Från TEAM Hälsa kan du få hjälp med rätt sorts styrketräning men också att träna din löpteknik. Därefter är det givetvis bra att genomföra ett nytt löpekonomitest för att utvärdera din utveckling. Kan du då springa på samma hastighet med lägre syreförbrukning eller springa på en högre hastighet med samma förbrukning som du hade på en lägre nivå förut så har du förbättrat din löpekonomi.

 

Det kan normalt sett bli lite varmt i testrummet så det är bra att ha tunna, lätta träningskläder.

 

För att komplettera detta test är det smidigt att också köra ett laktattest då dessa testerna kan genomföras samtidigt.  Det kan också bakas ihop till ett större testpaket med laktattest, löpekonomitest samt ett avslutande syreupptagstest.

Image by Katherine Hanlon

VO2-maxtest

Maximalt syreupptag (VO2-maxtest)

Maximalt syreupptag (VO2-maxtest)

Detta är ett av de mest klassiska konditionstesten som finns. Vi mäter ditt maximala syreupptag på vetenskapligt vis. Du kan genomföra testet på cykel, löpband eller roddmaskin.

 

Testet genomförs med mask över ansiktet och du tar ut dig till du inte orkar mer. Genom vår högteknologiska utrustning mäter vi sedan din in- och utandningsluft som sedan ger ett värde på din maximala kapacitet.

 

Från testerna kan vi ge dig:

 • Maximalt syreupptag

 • Maxpuls

 • Fett- och kolhydratanvändning

 • Ventilationskapacitet

 • Utnyttjandekapacitet av max (väldigt viktigt för träningsstyrning)

 • Belastningstålighet

 • Om du är mer aerob eller anaerob

 • Indikationer på din mjölksyretröskel

 • Om du är bäst på uppförskörning eller slätåkning (endast för cykel)

 • Watt/kg (cykel och rodd)

 • Upplägget på cykel är att du börjar på lågt motstånd och för varje 10-12 sekund ökar motståndet lite lätt. Det fortsätter så tills du inte längre orkar trampa runt tramporna.

Image by Katherine Hanlon

På löpband så inleder vi med att höja hastigheten och därefter börjar vi luta bandet mer och mer tills det att du inte längre orkar springa.

 

På roddmaskinen kör vi antingen så lång sträcka som möjligt på en viss tid eller så har vi en bestämd sträcka som ska ros på kortast möjliga tid.

 

Samtliga testupplägg individualiseras efter din egen kapacitet men målet är att det ska ta ca 6-10 minuter att genomföra.

 

För cykeln har vi olika trampor med olika clips men om du har någon specifik variant av sko/fäste får du gärna ta med egna trampor så skruvar vi på dessa. Vi har också vanliga spännremsfästen om du inte har cykelskor. För löpbandet och roddmaskinen gäller vanliga träningsskor.

 

Det kan normalt sett bli lite varmt i testrummet så det är bra att ha tunna, lätta träningskläder.

 

Tillsammans med detta test rekommenderar vi att göra ett mjölksyratest för att få en fullständig konditionsprofil. Dessa tester kan göras samtidigt i form av vårt VO2-max + Laktattest. Detta är vårt mest populära testpaket och passar för dig som verkligen vill ha en fullständig profil över din kondition!

Laktattest

Mjölksyratest (laktattest)

Detta är ett av våra konditionstest som kan göras antingen på cykel eller på löpband. Testet hjälper dig att kunna jobba puls- eller hastighetsbaserat med din konditionsträning.

 

Detta test är lite snällare än ett maximalt syreupptagstest men är ett väldigt viktigt test att genomföra och passar därför både för dig som är ny inom konditionsträning såväl som för som är prestationsmotionär eller elitkonditionsidrottare.

 

Utifrån testet vill vi få fram var din mjölksyretröskel är som egentligen innebär vid vilken punkt du ansamlar för mycket mjölksyra i förhållande till vad som kan elimineras. Detta är en mycket viktig fysiologisk och träningsstyrande parameter. Från testet får vi också fram dina personliga träningszoner för t ex ett långdistanspass eller en viss typ av intervall. Utöver att vi får fram dessa värden är det också intressant att följa mjölksyreutvecklingen under testets gång då det också är viktigt för träningsstyrningen. Resultaten ger dig möjlighet att effektivisera din träning samt forma din träning så du får ut precis det du vill!

 

Resultaten ges mot puls och hastighet för löpning samt mot puls och watt för cykel.

Upplägget är samma för både cykel och löpning. Man arbetar i 4 minuter på respektive intervall. Under denna 4-minutersintervall så kontrolleras pulsen, vi ber dig gradera ansträngningsgrad på Borgskalan och efter avslutad 4-minuters arbete så tar vi ett blodprov för att mäta mjölksyrehalten.

 

Testet individbaseras utifrån din kapacitet. Vårt mål är att genomföra 4-6 intervaller under testets gång och vi har ca 30-60 sek vila mellan varje intervall. Vi höjer motståndet på cykeln eller hastigheten på löpbandet inför varje ny intervall så det blir mer och mer ansträngande under testets gång. När vi passerat mjölksyretröskeln så avbryts testet vilket innebär att det inte är ett maxtest.

 

Det kan normalt sett bli lite varmt i testrummet så det är bra att ha tunna, lätta träningskläder.

 

Tillsammans med detta test rekommenderar vi att göra ett VO2-maxtest för att få en fullständig konditionsprofil. Dessa tester kan göras samtidigt i form av vårt VO2-max + Laktattest. Detta är vårt mest populära testpaket och passar för dig som verkligen vill ha en fullständig profil över din kondition!

Image by Katherine Hanlon

VO2-maxtest + Laktattest

Detta är det ultimata konditionspaketet för dig som vill få en fullständig profil över din kondition. Denna kombination kan göras på cykel och på löpband.

 

Du inleder med ett laktattest för att finna dina individuella puls- och träningszoner, därefter tar vi lite återhämtning och sedan kör man på med ett vo2-maxtest.

 

Mjölksyretestet har samma upplägg för både cykel och löpning. Man arbetar i 4 minuter på respektive intervall. Under denna 4-minutersintervall så kontrolleras pulsen, vi ber dig gradera ansträngningsgrad på Borgskalan och efter avslutad 4-minuters arbete så tar vi ett blodprov för att mäta mjölksyrehalten.

 

Testet individbaseras utifrån din kapacitet. Vårt mål är att genomföra 4-6 intervaller under testets gång och vi har ca 30-60 sek vila mellan varje intervall. Vi höjer motståndet på cykeln eller hastigheten på löpbandet inför varje ny intervall så det blir mer och mer ansträngande under testets gång. När vi passerat mjölksyretröskeln så avbryts testet vilket innebär att det inte är ett maxtest.

 

När det är dags för vO2-maxtestet så utgår vi från ditt mjölksyretest och gör en bedömning över vad som är lagom ansträngningsnivå. Upplägget på cykel är att du börjar på lågt motstånd och för varje 10-12 sekund ökar motståndet lite lätt. Det fortsätter så tills du inte längre orkar trampa runt tramporna. På löpband så inleder vi med att höja hastigheten och därefter börjar vi luta bandet mer och mer tills det att du inte längre orkar springa. Målet är att det ska ta ca 6-10 minuter för dig innan du är klar.

Image by Katherine Hanlon

Från detta stora testpaket ger vi dig följande:

 • Var din mjölksyretröskel finns (läs gärna mer om detta under fliken ”Laktattest”)

 • Dina personliga träningszoner (för t ex långdistanspass eller en viss typ av intervall)

 • Maximalt syreupptag

 • Maxpuls

 • Fett- och kolhydratanvändning

 • Ventilationskapacitet

 • Utnyttjandekapacitet av max (väldigt viktigt för träningsstyrning)

 • Belastningstålighet

 • Om du är mer aerob eller anaerob

 • Om du är bäst på uppförskörning eller slätåkning (endast för cykel)

 • Watt/kg (cykel)

 • De båda testen kompletterar varandra på ett mycket bra sätt och ge dig möjlighet att få en total bild av din nuvarande konditionskapacitet

 

Obs! Priset gäller endast om testen utförs vid samma tillfälle annars hänvisar vi till de enskilda testerna.

Åstrands cykeltest

Åstrand cykeltest är ett enkelt submaximalt konditionstest vilket innebär att det är ett mindre ansträngande konditionstest än ett VO2-maxtest. Det i sig innebär att alla kan genomföra testet utan obehag, oavsett om man är fysiskt aktiv eller inte.

 

Testet innebär för deltagaren att cykla på en ergometercykel med en individanpassad belastning tills han eller  hon uppnår arbetspuls, det vill säga när puls och blodcirkulation anpassas till det utförda arbetet. Detta tar i regel mellan 6 till 10 min. Arbetspulsen används därefter för att beräkna deltagarens syreupptagningsförmåga (O2 l/min) och Testvärde (O2 ml/kg*min).

Konditionstestet värderar deltagarens submaximala syreupptagningsförmåga. En avvikande maxpuls kan påverka resultatet i såväl positiv som i negativ riktning.  Testet bör därför i första hand vara ett test på förändring av konditionsvärdena. Med upprepade tester kan deltagaren få ett ”kvitto” på om en träningsperiod gett resultat eller inte.

Image by Katherine Hanlon

Styrke/spänsttester

På TEAM Hälsa i Mölndal kan du nu genomföra styrke- och spänsttester för att undersöka din kapacitet.

 

På TEAM Hälsa arbetar vi med Fysprofilen, ett heltäckande testbatteri som våra Olympiska deltagare samt många av våra laglandslag genomför. Vi är certifierade av SOK, Sveriges Olympiska Kommité, att genomföra dessa tester.

 

Utifrån detta testbatteri har vi brutit ut tester som du kan genomföra för att få ett mått på din kapacitet.

 

Att veta sin kapacitet ger dig en baseline vilket gör det enklare att kunna planera sin träning framåt.

Vi har en lista med tester man kan välja från men erbjuder givetvis också speciallösningar om du vill testas i en specifik övning som inte finns listad.

Image by Katherine Hanlon
Du kan välja 4 stycken tester att genomföra och testerna kan hämtas ur 3 stycken kategorier:

– 1 Maxrepetition

Här undersöker vi vilken vikt du maximalt klarar i en övning. Exempel är knäböj, bänkpress, bänkdrag eller gripen handstyrka.

 

– 2 Styrkeuthållighet

Här undersöker vi hur många repetitioner du klarar i en övning. Exempel är chins, dips, armhävningar, sit ups.

 

– 3 Spänsthopp

Här arbetar vi med lasermätare som mäter din hopphöjd. Detta är intressant för att se hur mycket kraft du kan producera. Vi erbjuder squatjumps, counter movement jumps samt counter movement jumps med armpendling. Här är det inte bara intressant att se sin kapacitet i ett specifikt hopp utan också att se vad det skiljer i kapacitet mellan olika hopp då det ger bra indikationer på träningsstyrning.

9+ screening

Vad är det?

9+ screening är testbatteri som vår Personliga tränare på TEAMHälsa använder som funktionellt testbatteri för att ge en helhetsbild av den som testas.

 

Vi fokuserar i denna screening mycket på rörlighet, stabilitet och kroppskontroll och försöker sedan koppla det till den aktivitet du sysslar med i övrigt i din träning. Har du någon skada så kan det också vara relevant att koppla screeningen mot detta.

 

9+ screeningen består av 14 tester, varav vissa enbart är tester för att se om smärta föreligger i en specifik rörelse. Testerna är allt från helkroppstester, till 1-benstester, bålstabilitet och rörlighetstester. Den stora mixen gör att du får en komplett bild av din kropps grundfunktion.

Varför gör man testet?

Din kropps fysiska förmåga kan anses vara som en pyramid med tre steg. Längst ned finner vi basen av pyramiden. Denna ska vara bred och gedigen för att pyramiden ska hålla ihop. För oss människor består denna grund av komponenterna rörlighet, stabilitet, kroppskontroll och motorik som samtliga är komponenter vi tittar på i 9+ screeningen. Om vi saknar grunden så riskerar vi både skador när vi tränar tyngre övningar samtidigt som vi riskerar att inte kunna nå vår fulla potential när vi inte har en stabil grund att utgå ifrån. Ett stort mål med testerna är därför att identifiera potentiella problem och därmed enklare kunna rätta till dessa så du når din fulla träningspotential.

Hur går det till?

Testerna genomförs tillsammans med vår personlige tränare här på TEAM Hälsa. Det är tester som kan göras ouppvärmd och de sker endast med egna kroppen som motstånd. Du blir ledd genom testbatteriet med de instruktioner som krävs.

 

Under testets gång så kommer testledaren att bedöma din rörelses utseende gentemot givna standarder och ett protokoll förs under tiden. Om det är nödvändigt så kommer även vissa vidaretester genomföras för att undersöka ännu mer.

 

Efter screeningen är färdig gås resultaten igenom på plats. Det skickas också en rapport på ditt test som du sedan i lugn och ro kan läsa igenom hemma.

 

Klädmässigt så är det vanliga träningskläder som gäller men gärna kläder som inte är alldeles för bylsiga. Större delen görs utan skor men ta gärna med skorna också för vissa delar av testerna

Hur används resultaten:

Resultaten är en utmärkt källa för att lägga upp ett träningsprogram som arbetar med din grund i kroppen, det vill säga rörligheten, stabiliteten och kontrollen. Genom att analysera dessa tre delar kan svagheter, mönster som kan leda till skada samt prestationsförsämrande rörelsemönster identifieras. Då kan också träning riktas mot att förbättra dessa problemområden. Utöver det så ger också testerna en bra bild av din rörelseteknik vilket även det ligger till grund för hur avancerade övningar du bör träna med – allt för att kunna individualisera din träning

9+ screening
Löpekonomi
V02-maxtst
Laktattest
Vo2-maxtest + Laktattest
Styrke/spänsttester

Aktuellt

bottom of page