top of page

Krishantering


I stort sett dagligen sker händelser av oväntade slag. Förändringen som sker kan få stor konsekvens och påverka människor. Plötsligt kan tillvaron se helt annorlunda ut. Då behövs akuta stödinsatser för de som drabbats.


Vi kan erbjuda en föreläsning i krishantering. Syftet med föreläsningen är att skapa en god beredskap för psykosocialt omhändertagande av drabbade personer. Målgruppen är arbetsledare, skyddsombud och medarbetare. Kursen innehåller: Vad säger lagen? – Vad krävs av organisationen? – Hur ser ett krisförlopp ut? – Vad kan vi göra för att stödja människor i kris?

Comments


bottom of page