top of page

Hälsoinspiratör


Detta är en utbildning som passar dig som är intresserad av friskvårdsfrågor och som vill medverka till en hälsofrämjande arbetsplats.


Ett nyckelbegrepp vad gäller ett lyckat hälsofrämjande arbete är delaktighet och där har du som blivande hälsoinspiratör en mycket viktig roll. Dels ska hälsoinspiratören motivera och inspirera sina kollegor till att välja sunda levnadsvanor men också agera som en länk mellan ledning, personal och företagshälsovård angående det strategiska hälsoarbetet.


Utbildningen har till syfte att förmedla kunskaper kring hälsa, vad som påverkar vår hälsa och hur vi kan inspirera och motivera våra kollegor, men också att ge kunskap om hur vi kan arbeta med hälsa på grupp- och organisationsnivå.

Comments


bottom of page