top of page

Ergonomi
Med våra föreläsningar inom ergonomi vill vi ge er kunskap och insikter om hur kroppen reagerar på olika typer av belastning. Detta för att öka förståelsen varför man skall välja ett visst arbetssätt före ett annat och därmed öka sannolikheten att ett ergonomiskt riktigt arbetssätt väljs och skaderisken minskas.


Föreläsning i ”sittandets ergonomi”

Föreläsningen belyser riktlinjer och råd kring hur vi bör arbeta vid våra skrivbord och dataterminaler. Hur ställer vi in vår arbetsplats bäst och hur undviker vi de vanligaste belastningsfällorna när det gäller axlar, nacke och musarm? Det är ämnen vi tar upp under denna föreläsning.


Föreläsning i tunga lyft

I föreläsning om belastningsergonomi och tunga lyft belyser vi rekommendationer och råd i tunga lyft och manuell hantering. Föreläsningen vänder sig till arbetsplatser med mer fysiska arbetsmoment.

Comments


bottom of page