top of page

Sömn


Vår sömnföreläsning handlar om hur vi påverkas av sömn och sömnstörningar både fysiskt och känslomässigt samt vilka varningssignaler som finns.


Sömnstörningar är idag ett av våra största hälsoproblem. Andelen personer som klagar på besvär med sömnen är fördubblad jämfört med 1993 (runt 20% idag enligt SCB:s statistik). Sömnens funktion är återhämtning för både kropp och själ och därmed en viktig pusselbit för vårt välbefinnande.


Med föreläsningen vill vi dels ge dig kunskap kring sömn samt medvetandegöra vad du kan göra för att förbättra din sömn och ditt välmående men även ge dig kunskap om hur du kan förebygga att sömnproblem med följande konsekvenser uppstår. Föreläsningen hålls av vår leg psykolog med KBT inriktning.


Föreläsningen berör bland annat:

– Vad är sömn och hur fungerar den fysiologiskt

– Sömnformeln – vilka faktorer styr sömnen

– Hur kan man handskas med trötthet, oro och tankar som snurrar i huvudet

– Sambandet mellan sömn, stress, depression, ångest och utmattning

– Medveten närvaro och acceptans – strategier för att leva i nuet.

Comments


bottom of page