top of page

Ledarskapsutbildning (5 tillfällen)

Utbildningen syftar till att utveckla ditt personliga ledarskap genom att öka din kunskap och ditt mod att leda. Du får verktyg att skapa goda och professionella relationer till dina medarbetare. Förståelse för vanliga processer inom en arbetsgrupp samt ger dig möjlighet att arbeta proaktivt med att hantera och lösa konflikter.


Upplägget består i huvudsak av tre pedagogiska moment som upprepas under hela utbildningen:

1) kunskapsinhämtning, främst genom föreläsningar

2) praktiskt inriktade gruppsamtal om de gemensamma utvecklingsbehoven, problemlösning, inklusive färdighetsträning och tekniker

3) individuell utveckling och självkännedom för de individuella ledarna. 


Innehåll

 

Inför utbildningen 

Inför det första tillfället kommer deltagarna få en förberedande uppgift som tar ca en timme i anspråk. Detta för att utbildningsledarna bättre skall kunna anpassa delmoment i utbildningen utifrån de svårigheter och utmaningar som cheferna står inför i sitt dagliga arbete.  

 

Varje utbildningstillfälle är 3 timmar, med paus för fika. Maxantal deltagare: 12 st. Vid fler rekommenderas att man delar upp i två grupper. 

 

Tillfälle 1: Deltagarna arbetar fram en gemensam grund för de kommande utbildningsdagarna. Vad innebär chefsrollen på företaget eller företagen de arbetar i? Vad innebär det att vara ledare och vad innebär det att vara chef? Gemensamma förutsättningar och utmaningar.   

Tillfälle 2: Olika perspektiv av ledarskap – att leda sig själv och andra individer. Personliga förutsättningar och hinder 

Tillfälle 3: Grupprocesser och gruppers utveckling. Att leda grupper. 

Tillfälle 4: Kommunikation och feedback. Det lyssnande ledarskapet och hur man skapar förutsättningar för samarbete och arbete

Tillfälle 5: Kommunikation i svåra situationer. Det coachande ledarskapet och det svåra samtalet. Att förebygga och hantera konflikter.

 

Avslutande tillfälle 

Avslutande samtal med varje deltagare, individuellt. Samtalet syftar till att

ge deltagaren möjlighet att reflektera över sitt ledarskap och nyförvärvad

kunskap. Det avslutande tillfället mynnar uti upprättandet av en personlig

utvecklingsplan som deltagaren kan använda  i sitt fortsätta arbete och

 i samtal med sin chef.

 

Datum: 16/10, 13/11, 11/12, 22/1 och 19/2 (senaste anmälan 2024-10-02)

Tid: 08.30-11.30

Pris:18 500 kr/deltagare exkl. moms

Utbildare: 2 st. Leg. Psykologer och organisationskonsulter från TEAM Hälsa Comments


bottom of page