top of page

Härdplastutbildning- webbaserad


Vår härdplastutbildning är för dig som jobbar med eller kan komma i kontakt med härdplaster. Utbildningen är även för chefer över personal som kommer eller kan komma i kontakt med härdplaster. Syftet med utbildningen är att förmedla kunskap som behövs för säkert arbete med härdplastkomponenter. Alla som kommer i kontakt med härdplaster i sitt arbete ska utbildas enligt krav i Arbetsmiljöverkets föreskrifter AFS 2014:43.


Datum: 23/3-2023 (senaste anmälan 2023-03-09)

Tid: 09.00-12.00

Pris:1 450 kr/deltagare exkl. moms

Utbildare: Arbetsmiljöingenjör
bottom of page