top of page

Härdplastutbildning- webbaserad


Nyhet!

Utbildningen har uppdaterats och kompletterats med ett nytt avsnitt om diisocyanater enligt de nya EU-direktiven (EU 2020/1149).


Vår härdplastutbildning är för dig som jobbar med eller kan komma i kontakt med härdplaster. Utbildningen är även för chefer över personal som kommer eller kan komma i kontakt med härdplaster. Syftet med utbildningen är att förmedla kunskap som behövs för säkert arbete med härdplastkomponenter. Alla som kommer i kontakt med härdplaster i sitt arbete ska utbildas enligt krav i Arbetsmiljöverkets föreskrifter AFS 2014:43.


Datum:19/3 (senaste anmälan 2024-03-05)

Tid: 08.30-11.30

Pris:1 520 kr/deltagare exkl. moms

Utbildare: Arbetsmiljöingenjör
bottom of page