Härdplastutbildning- webbaserad


Vår härdplastutbildning är för dig som jobbar med eller kan komma i kontakt med härdplaster. Utbildningen är även för chefer över personal som kommer eller kan komma i kontakt med härdplaster. Syftet med utbildningen är att förmedla kunskap som behövs för säkert arbete med härdplastkomponenter. Alla som kommer i kontakt med härdplaster i sitt arbete ska utbildas enligt krav i Arbetsmiljöverkets föreskrifter AFS 2014:43.


Datum: 21/9-2022 (senaste anmälan 2022-09-07)

Tid: 09.00-12.00

Pris:1 885 kr/deltagare exkl. moms

Utbildare: Arbetsmiljöingenjör