Hjärt- & Lungräddning (HLR) + AED -hjärtstartare + 1 tim Första hjälpen (L-ABC)


Efter den här utbildningen kommer du att kunna hjälpa arbetskamrater som råkat ut för hjärtstopp/andningsstopp. Vi går igenom teoretiskt och praktiskt hjärtkompression, konstgjord andning, stabilt sidoläge, larm samt akut sjukvård. Du får också en introduktion i hur en hjärtstartare fungerar och hur du ska göra ifall du skulle behöva använda en.

Efter utbildning erhåller du ett kursbevis.


Datum: 12/9-2022 (senaste anmälan 2022-08-29)

Tid: 08.30-11.30

Pris:1 255 kr/deltagare (inkl. träningsdocka Mini Anne) exkl. moms

Utbildare: Leg. Sjuksköterska