top of page
kvinna som får sitt blodtryck mätt

Rehabilitering och arbetsanpassning

Så långt det går gäller det naturligtvis att jobba med förbyggande insatser för att undvika sjukskrivning. Sjukskrivning kostar - för den sjukskrivne men också för arbetsgivaren. Med systematiskt arbetsmiljöarbete lägger du grunden för att förebygga ohälsa och olycksfall och skapa en trygg och hållbar arbetsmiljö för alla. Men ibland räcker det inte. Då behöver du som arbetsgivare anpassa arbetet för enskilda medarbetare. Arbetsanpassning kan handla om att anpassa arbetet för en medarbetare som riskerar att drabbas av ohälsa och sjukskrivning eller anpassa och stötta en sjukskriven medarbetare att komma tillbaka i arbetet.

Alla arbetsgivare har en skyldighet att fortlöpande ta reda på om någon medarbetare behöver arbetsanpassning. Enligt arbetsmiljöverkets föreskrift om Arbetsanpassning (AFS 2020:5) är det också viktigt att det finns en tydlig plan och rutin i varje verksamhet gällande rehabilitering. Även medarbetaren har skyldigheter gällande sin rehabilitering, det är viktigt att delta på möten och genomgå de undersökningar och behandlingar som erbjuds för att kunna föra arbetet framåt.

TEAM Hälsa är gärna med som ett stöd i rehabilitering och arbetsanpassning

Ibland finns det inte tillräcklig kunskap på arbetsplatsen för att arbeta med arbetsanpassning och arbetslivsinriktad rehabilitering och då kan det vara bra att vända sig till en företagshälsovård. TEAM Hälsa har lång erfarenhet av arbetslivsinriktad rehabilitering, ta gärna hjälp av oss för stöd och vägledning i arbetet.


Fördelen med TEAM Hälsa är att vi har samlat många olika experter under ett och samma tak. Det är till stor hjälp när man som vi, har ett helhetstänk vad gäller hälsan och vad som behövs för att få oss på banan igen. I vårt team för rehabilitering ingår läkare, företagssköterskor, rehabsamordnare, fysioterapeuter/sjukgymnaster, naprapater, psykologer, friskvårdspedagoger och träningsfysiologer. I samråd med dig som arbetsgivare och din anställda lägger vi upp en anpassad handlingsplan som ska leda till tillfrisknande så snabbt som möjlig.

Vi är en godkänd anordnare av företagshälsovård av Försäkringskassan

Försäkringskassan.jfif

Bild: Försäkringskassan

Det innebär att du som arbetsgivare kan söka bidrag – arbetsplatsinriktat rehabiliteringsstöd – för att anlita våra olika expertresurser för att utreda, planera, initiera, genomföra och följa upp olika arbetsplatsinriktade åtgärder.

Läs mer om bidraget på Försäkringskassans hemsida.

Nedan hittar du ett utbud av insatser som TEAM Hälsa kan bistå med gällande rehabilitering och arbetsanspassning. Insatser som kan beställas var för sig men ofta i kombination enligt framtagen handlingsplan.  

Ladda ner produktblad
Kontakta oss

Ta kontakta med oss idag så att vi kan berätta vad vi som företagshälsa kan göra för dig.

Du når oss på 

031-723 28 00 eller på

info@team-halsa.se

Rehabilitering och arbetsanpassning

Kartläggningssamtal

Ett kartläggningssamtal är till för att tidigt hitta de orsaker som ger upphov till ohälsa. Här träffar din medarbetare TEAM Hälsas rehabsamordnare för ett samtal hur din medarbetare upplever sin hälsa, eventuella medicinska kontakter, sjukfrånvaro och livsstil. Utifrån vår bedömning kan vi sedan tillsammans ta fram en lämplig handlingsplan.

Läkarbesök/Sjukskrivning

Vid sjukdom eller skada som medför att du eller din medarbetare inte kan utföra sina arbetsuppgifter har våra läkare möjlighet att bistå med sjukskrivning. Hos oss finns läkare med lång erfarenhet. Vi har samlat företagsläkare, specialister i allmänmedicin, psykiatriker, reumatologer, neurolog och allergolog för att ge dig den bästa hjälpen.

Arbetsförmågebedömning

På grund av exempelvis sjukdom eller skada så kan förmågan att utföra det arbete som man har anställts för förändras. För att få ett underlag som gör det möjligt för arbetsgivaren att fatta rätt beslut om vilken åtgärd som är mest lämplig kan arbetsgivaren låta medarbetaren genomgå en arbetsförmågebedömning hos TEAM Hälsa.

Förstadagsintyg

Ett förstadagsintyg är ett sjukintyg från läkare som du som arbetsgivare kan begära av medarbetare om det finns särskilda skäl som exempelvis upprepade och korta sjukdomstillfällen. Det innebär att medarbetare ska visa upp ett läkarintyg redan från första sjukdagen. Tillsammans med TEAM hälsa finns en rutin kring hur vi kan bistå dig som arbetsgivare med förstadgasintyg.

Psykologsamtal

Finns tecken på stress, ångest eller sömnproblem kan psykologsamtal var en god idé. Syftet med samtalen är att skapa bättre förutsättningar att hantera både arbetet och livet i stort. Anledningen till att man besöker någon av våra leg. Psykologer eller leg. Psykoterapeuter kan vara många, oavsett så är du eller din medarbetare varmt välkommen till oss.

Neuropsykiatrisk utredning

Under en utredning tar vi ställning till om problembilden kan bero på en bakomliggande neuropsykiatrisk diagnos, såsom ADHD/ADD eller autism. Syftet med en neuropsykiatrisk utredning är att fastställa starka och svaga sidor samt att bidra till hjälp att fungera i såväl yrkesroll som vardagsliv. 

 I den neuropsykiatriska utredning ingår noggrann intervju samt psykologiska tester. Utredning och tester utförs av både psykolog och psykiater. Utredningen fastställer eller utesluter diagnoser. 

Livsstilsprogrammet

På TEAM Hälsa är vi övertygade om att livsstilen många gånger är avgörande för vår hälsa. Majoriteten av oss har kunskap om vad vi borde eller inte borde göra för att leva hälsosamt, men ändå fortsätter vi i samma banor. Det kan vara svårt att byta vanor och det är lätt att tappa motivationen efter ett tag.

 

Med Livsstilsprogrammet hjälper och stöttar våra friskvårdspedagoger dig eller dina medarbetare till en livsstilsförändring gällande kost, träning och/eller stress.

Träningsfysiolog - FaR

Att röra på sig har en rad positiva effekter på kroppen. Det går att förebygga, förbättra och behandla många sjukdomar genom regelbunden fysisk aktivitet. Hos TEAM Hälsa tillämpar vi fysisk aktivitet på recept (FaR) och vår träningsfysiolog står redo att motivera och peppa din medarbetare till fysisk aktivitet med hänsyn till mående och ork. Hos oss har du tillgång till ett fullutrustat gym.

Naprapater & Fysioterapeuter/Sjukgymnaster

Vårt team med naprapater och fysioterapeut/sjukgymnaster står redo för dig med fysiska besvär. Vi har tillsammans långa erfarenhet av utredning, diagnosticering och behandling av rörelseapparatens skador och sjukdomar. Efter avslutad behandling får du hjälp med övningar som du kan genomföra i vårt fullutrustade gym eller på egen hand, övningar som ska hjälpa dig så att besvär inte kommer tillbaka. 

Aktuellt

bottom of page