top of page

Organisation & ledarskap

ett tomt konferensrum

Chefshandledning/coachning

Att vara chef kan vara en spännande och utmanande uppgift. Som chef har du ofta stora möjligheter att påverka din verksamhet och hur den mår. Men att vara chef kan också vara både ensamt och komplext. Att få tid tillsammans med en extern handledare som skapar utrymme för reflektion och personlig utveckling kan vara väl investerat.

Handledning och stöd för chefer

TEAM Hälsa har erfarna organisationskonsulter/psykologer som erbjuder handledning till chefer och ledningsgrupper, enskilt eller i grupp. Vi vänder oss till företag och organisationer i Göteborg och Mölndal. Insatsen syftar till reflektion, utveckling och lärande kring ditt ledarskap.

Goda incitament för chefshandledning:

  • Jag är ny som chef och vill få en bra start i rollen

  • Jag vill förbättra mitt sätt att leda möten

  • Jag vill ha hjälp att hantera konflikter och krävande personalärenden

  • Jag vill ha hjälp att förbereda svåra samtal

  • Jag vill arbeta med samarbetet i min grupp

  • Jag vill leda och utveckla min arbetsgrupp i en förändringsprocess

  • Vi vill komma samman som ledningsgrupp

  • Vi vill etablera lärande kring ledarskap tillsammans i ledningsgruppen

Ladda ner produktblad
Kontakta oss

Ta kontakta med oss idag så att vi kan berätta vad vi kan göra för dig.

Du når oss på 

031-723 28 00 eller på

info@team-halsa.se

Så går chefshandledning till:

Insatsen startar alltid med en behovsinventering, följs av en planering gällande omfattning och anpassas innehållsmässigt efter deltagarens/deltagarnas utmaningar i vardagen.

ett stormigt hav

Konflikthantering

Meningsmotsättningar och konflikter är något som dyker upp på många arbetsplatser. Olösta konflikter på arbetsplatsen påverkar medarbetares mående och leder ofta till samarbetssvårigheter, minskad effektivitet, sjukfrånvaro och personalomsättning, vilket är kostsamt*. Att fånga motsättningar och konflikter i tid är därför av oerhörd vikt.

Hantera konflikter på arbetsplatsen

TEAM Hälsa har erfarna organisationskonsulter/psykologer som kan hjälpa företag och organisationer i Göteborg och Mölndal att hantera olösta konflikter på arbetsplatsen. Ni får en utomstående expert som kartlägger vad motsättningen handlar om, ökar dialogen mellan parterna och tillsammans riktar fokus framåt.

Så går en konflikthantering till:

Insatsen startar med enskilda samtal med de inblandade parterna.

 

Därefter följer en muntlig återkoppling till uppdragsgivare för planering och anpassning av processen.

 

När parterna därefter träffas gemensamt ligger fokus på att öka dialog mellan parterna, öka förståelsen för varandras perspektiv och skapa en gemensam bild av situationen.

 

Uppföljande möte/möten genomförs för fortsatt förbättrad kommunikation och för att rikta fokus framåt. Fokus ligger härvid på att finna möjliga lösningar och på utveckling av samarbete i konkreta arbetssituationer.

Grupputveckling

Arbetsgrupper kan se ut på många olika sätt i dagens arbetsliv. Att tydliggöra gruppens gemensamma mål, att konstruktivt hantera konflikter samt skapa trygghet och arbetsglädje är viktiga ingredienser för att arbetet ska flyta på bra.

 

Vi på TEAM Hälsa kan hjälpa dig att arbeta proaktivt med grupputveckling t.ex. via workshops, chefshandledning eller utbildning om grupprocesser.

 

Vi kan också vara ett stöd för arbetsgrupper där något skaver, t.ex. genom att göra medarbetarintervjuer, kartläggningar, handleda gruppen eller arbeta med konflikthantering. Utifrån er arbetsgrupps behov, kan vi tillsammans hjälpa ditt team att nå nästa nivå.

Aktuellt

bottom of page