top of page

Hälsa och livsstil

Hälsa- ett strategiskt val för individ, chef och arbetsplats.

kvinna som tränar på gym

Hälsa- ett strategiskt val för individ, chef och arbetsplats

TEAM Hälsa var redan vid uppstart 1988 övertygade om att det är lönsamt att ha medarbetare som mår bra och att det finns en stor vinning i att satsa på friskvård.  God hälsa hos medarbetarna ger för att nämna några exempel ökad effektivitet, ökad produktion, ökad närvaro, högre prestation och mer glädje i arbetet.

Vi på TEAM Hälsa är också övertygade om att vi behöver ha ett helhetstänk vad gäller hälsa, såväl fysiska som psykiska och sociala faktorer påverkar hur vi mår.

Livsstilen och levnadsvanor är helt klart den viktigast faktorn till hur vi mår, det finns studier som säger att upp till 70 % av ohälsan är livsstilsrelaterad. Men är livsstilen verkligen en fråga för dig som arbetsgivare? Är det inte varje medarbetares ansvar och intresse att hålla sig frisk? Jo i grund och botten, men när något går snett så får du som arbetsgivare i stor omfattning stå för kostnaderna och konsekvenserna som det medför.  

Att främja hälsa och inte bara rehabilitera ohälsa

För ett framgångsrikt hälsoarbete gäller det för en arbetsplats att ha en strategi kring hälso- och arbetsmiljöarbetet, det är viktigt att arbeta systematiskt med att förebygga och rehabilitera ohälsa, men det är också viktigt att avsätta tid och kraft på det som möjliggör hälsa. Att jobba med de friskfaktorer som får medarbetare att må bra på jobbet.  

Den här bilden har hängt med oss ett tag,

men vi tycker att den fortsatt ger oss en tydlig bild på de tre olika sätt som finns att arbeta med hälsa; främjande, förebyggande och rehabiliterande. 


På TEAM hälsa tror vi att jobba med insatser på alla tre nivåer är nödvändiga för en arbetsgivare, men kan vi med större fokus på främjande insatser undvika att få sjuk personal så är vinningen stor. 

TEAM Hälsa hjälper er att skapa en hälsofrämjanade arbetsplats

Med våra många olika experter i huset är vi en företagshälsa som kan erbjuda kompetens och verktyg för att inte bara försöka sänka sjukfrånvaron utan även för att hjälpa er att ha friska och välmående medarbetare på plats varje dag! Vi har friskvårdspedagoger, träningsfysiologer/PT, sköterskor, läkare, naprapater, fysioterapeuter/sjukgymnaster, psykologer och massörer som alla står redo att bistå med ett hälsofrämjandearbete.

 

Nedan hittar du ett utbud av hälsofrämjande insatser som TEAM Hälsa kan bistå med.

Ladda ner produktblad
Kontakta oss

Ta kontakta med oss idag så att vi kan berätta vad vi kan göra för dig.

Du når oss på 

031-723 28 00 eller på

info@team-halsa.se

TEAM Hälsas hälsofrämjande insatser

Nulägesanalys och hälsovägledning

Hälsoprofilbedömning är en nulägesanalys av personalens fysiska och psykosociala hälsa. Varje medarbetare får träffa en av våra friskvårdspedagoger att diskutera livsstil, hälsa och arbetssituation. Resultat sammanställs i en rapport och en handlingsplan för prioriterade åtgärder inom aktuella områden tas fram.

Läs mer...

Företagsträning

Vi vet att en av de viktigaste friskfaktorerna när det gäller att behålla eller förbättra sin hälsa är fysisk aktivitet, samtidigt som trivsel och gemenskap är viktiga friskfaktorer på arbetsplatsen. Låt oss på TEAM Hälsa hjälpa dig att samla dig och dina kollegor kring gemensamma träningar.  Ni kan boka instruktör i vår träningslokal eller så kan en av våra instruktörer komma ut till er – enklare än så blir det inte!

Massage ute på företaget

Massage på arbetsplatsen är ett enkelt sätt för personalen att få behandling av ömma stela muskler och som arbetsgivare får du en välmående och effektiv personal. Genom att en massör kommer ut till dig och ditt företag sparas tid för personalen och med tillgängligheten ökar också möjligheten att snabbt och enkelt få tid till behandling.  Vi tillhandahåller behandlingsbänk och övrig behandlingsmateriel.

Livsstilsprogrammet

Majoriteten av oss har kunskap om vad vi borde eller inte borde göra för att leva hälsosamt, men ändå fortsätter vi i samma banor. Det kan vara svårt att byta vanor och det är lätt att tappa motivationen efter ett tag. Med livsstilsprogrammet hjälper och stöttar våra friskvårdspedagoger dig eller dina medarbetare till en livsstilsförändring gällande kost, träning och/eller stress.

Läs mer...

Tobak

TEAM Hälsas program för att sluta röka och snusa har som mål att ge din medarbetare ett nikotinfritt liv vilket ökar hälsa och välbefinnande. Vi vet även genom rapport från Statens folkhälsoinstitut att det ger markant lägre ohälsotal och sjukfrånvaro för arbetsgivaren. Att sluta röka ger alltså stora vinster för både medarbetaren och för arbetsgivaren.

Luqsus-K
- en stressförebyggande insats

Stressrelaterad ohälsa är idag vanligt i samhället. Att förebygga stressrelaterade besvär kan innebära friskare personal, minskade sjukkostnader och ökad produktivitet för företaget. Luqsus- K är en evidensbaserad metod för att arbeta strategiskt och systematiskt på såväl individ- som på gruppnivå för att tidigt upptäcka den eller de som riskerar att drabbas av stressrelaterad ohälsa.

Läs mer...

Hälsoinspiratörer

Hälsoinspiratörens syfte är att stödja chefer med ideér kring hälsoarbetet men också motivera, inspirera och sprida kunskap på arbetsplatsen, så att hälsoarbetet blir långsiktig. På TEAM Hälsa utbildar vi gärna era Hälsoinspiratörer. Utbildningen har till syfte att förmedla kunskaper kring hälsa, vad som påverkar vår hälsa och hur vi kan inspirera och motivera våra kollegor, men också att ge kunskap om hur vi kan arbeta med hälsa på grupp- och organisationsnivå.

Utbildningar

TEAM Hälsa erbjuder föreläsningar och utbildningar inom hälsa och arbetsmiljö.  Vi kan självklart skräddarsy utbildningarna utifrån just ditt företags eller din organisations specifika behov och önskemål. Några av ämnena vi kan utbilda kring- stress och återhämtning, sömn, kost och motion. 

Grupputveckling

Arbetsgrupper kan se ut på många olika sätt i dagens arbetsliv. Att tydliggöra gruppens gemensamma mål, att konstruktivt hantera konflikter samt skapa trygghet och arbetsglädje är viktiga ingredienser för att arbetet ska flyta på bra. Vi på TEAM Hälsa kan hjälpa dig att arbeta proaktivt med grupputveckling t.ex. via workshops, chefshandledning eller utbildning om grupprocesser.

Chefshandledning

Som chef har du ofta stora möjligheter att påverka din verksamhet och hur den mår. Men att vara chef kan också vara både ensamt och komplext. Att få tid tillsammans med en extern handledare som skapar utrymme för reflektion och personlig utveckling kan vara väl investerat. TEAM Hälsa har erfarna organisationskonsulter/psykologer som erbjuder handledning till chefer och ledningsgrupper, enskilt eller i grupp. Insatsen syftar till reflektion, utveckling och lärande kring ditt ledarskap.

Aktuellt

bottom of page