top of page

Hälsokörkort


Vi har arbetat fram ett hälsokörkort där avsikten är att arbeta förebyggande med inriktning på ökat egenansvar genom hög kompetens.


Ambitionen är att nå ut till samtliga anställda och chefer på ditt företag, i första hand med föreläsningar och utbildningar. Urvalet av ämnen skall ge viktig kunskap till att förebygga, förbättra hälsa och motivera till aktiva beteendeförändringar. Hälsokörkortet kan genomföras under en tidsperiod av 6 till 18 månader. Önskar ni sedan gå vidare i de olika ämnena kan det göras med hjälp av utbildningar och/eller med individuella åtgärder.


Förslag på föreläsningar som kan ingå i hälsokörkortet:

– Motionsföreläsning

– Stressföreläsning

– Kostföreläsning

– Ergonomiföreläsning

– Sömnföreläsning

– Hälsoseminarium

– Chefsutbildning (enbart för chefer)

– Alkohol/drog-föreläsning

– Krishantering

– Första hjälpen-utbildning

– Hjärt-lungräddning-utbildning

Comments


bottom of page