top of page

Pausaktivitet

15 minuter med TEAM Hälsa

iStock_000024936967Large.jpg

Hitta energi med hjälp av
TEAM hälsas pausaktivitet

Pauser i arbetet är superviktigt!

Trots att de flesta av oss vet att korta pauser och fysiskt aktivitet gör susen för både kropp och själ är det lätt att rörelsen bortprioriteras. 

För att hjälpa dig på traven vill vi därför bjuda in dig till TEAMs pausaktivitet

TEAMs pausaktivitet är ett projekt som vi kommer ha under våren 2024 där vi via Teams bjuder in till diverse pausaktiviteter (15 min.). Det kommer att vara alltifrån enklare rörelser, hållningsråd och lättare pulsökning till avslappningsövningar.

 

Tanken är att du ska kunna göra övningarna där du är och med den utrustning du har vid sitt skrivbord.

Gör dig redo!

Du deltar enkelt genom att klicka på länken nedan.

Passen sänder vi live, tisdagar och torsdagar kl.15:15-15.30. 

Start 5 mars 2024 till och med 20 juni 2024.

Ta mig till TEAMs pausaktivitet!

Kontakta oss

Ta kontakta med oss idag så att vi kan berätta vad vi kan göra för dig.

Du når oss på 

031-723 28 00 eller på

info@team-halsa.se

TEAM Hälsas hälsofrämjande insatser

Nulägesanalys och hälsovägledning

Hälsoprofilbedömning är en nulägesanalys av personalens fysiska och psykosociala hälsa. Varje medarbetare får träffa en av våra friskvårdspedagoger att diskutera livsstil, hälsa och arbetssituation. Resultat sammanställs i en rapport och en handlingsplan för prioriterade åtgärder inom aktuella områden tas fram.

Läs mer...

Företagsträning

Vi vet att en av de viktigaste friskfaktorerna när det gäller att behålla eller förbättra sin hälsa är fysisk aktivitet, samtidigt som trivsel och gemenskap är viktiga friskfaktorer på arbetsplatsen. Låt oss på TEAM Hälsa hjälpa dig att samla dig och dina kollegor kring gemensamma träningar.  Ni kan boka instruktör i vår träningslokal eller så kan en av våra instruktörer komma ut till er – enklare än så blir det inte!

Massage ute på företaget

Massage på arbetsplatsen är ett enkelt sätt för personalen att få behandling av ömma stela muskler och som arbetsgivare får du en välmående och effektiv personal. Genom att en massör kommer ut till dig och ditt företag sparas tid för personalen och med tillgängligheten ökar också möjligheten att snabbt och enkelt få tid till behandling.  Vi tillhandahåller behandlingsbänk och övrig behandlingsmateriel.

Livsstilsprogrammet

Majoriteten av oss har kunskap om vad vi borde eller inte borde göra för att leva hälsosamt, men ändå fortsätter vi i samma banor. Det kan vara svårt att byta vanor och det är lätt att tappa motivationen efter ett tag. Med livsstilsprogrammet hjälper och stöttar våra friskvårdspedagoger dig eller dina medarbetare till en livsstilsförändring gällande kost, träning och/eller stress.

Läs mer...

Tobak

TEAM Hälsas program för att sluta röka och snusa har som mål att ge din medarbetare ett nikotinfritt liv vilket ökar hälsa och välbefinnande. Vi vet även genom rapport från Statens folkhälsoinstitut att det ger markant lägre ohälsotal och sjukfrånvaro för arbetsgivaren. Att sluta röka ger alltså stora vinster för både medarbetaren och för arbetsgivaren.

Luqsus-K
- en stressförebyggande insats

Stressrelaterad ohälsa är idag vanligt i samhället. Att förebygga stressrelaterade besvär kan innebära friskare personal, minskade sjukkostnader och ökad produktivitet för företaget. Luqsus- K är en evidensbaserad metod för att arbeta strategiskt och systematiskt på såväl individ- som på gruppnivå för att tidigt upptäcka den eller de som riskerar att drabbas av stressrelaterad ohälsa.

Läs mer...

Hälsoinspiratörer

Hälsoinspiratörens syfte är att stödja chefer med ideér kring hälsoarbetet men också motivera, inspirera och sprida kunskap på arbetsplatsen, så att hälsoarbetet blir långsiktig. På TEAM Hälsa utbildar vi gärna era Hälsoinspiratörer. Utbildningen har till syfte att förmedla kunskaper kring hälsa, vad som påverkar vår hälsa och hur vi kan inspirera och motivera våra kollegor, men också att ge kunskap om hur vi kan arbeta med hälsa på grupp- och organisationsnivå.

Utbildningar

TEAM Hälsa erbjuder föreläsningar och utbildningar inom hälsa och arbetsmiljö.  Vi kan självklart skräddarsy utbildningarna utifrån just ditt företags eller din organisations specifika behov och önskemål. Några av ämnena vi kan utbilda kring- stress och återhämtning, sömn, kost och motion. 

Grupputveckling

Arbetsgrupper kan se ut på många olika sätt i dagens arbetsliv. Att tydliggöra gruppens gemensamma mål, att konstruktivt hantera konflikter samt skapa trygghet och arbetsglädje är viktiga ingredienser för att arbetet ska flyta på bra. Vi på TEAM Hälsa kan hjälpa dig att arbeta proaktivt med grupputveckling t.ex. via workshops, chefshandledning eller utbildning om grupprocesser.

Chefshandledning

Som chef har du ofta stora möjligheter att påverka din verksamhet och hur den mår. Men att vara chef kan också vara både ensamt och komplext. Att få tid tillsammans med en extern handledare som skapar utrymme för reflektion och personlig utveckling kan vara väl investerat. TEAM Hälsa har erfarna organisationskonsulter/psykologer som erbjuder handledning till chefer och ledningsgrupper, enskilt eller i grupp. Insatsen syftar till reflektion, utveckling och lärande kring ditt ledarskap.

Aktuellt

bottom of page