Vaccination mot Covid-19

TEAM Hälsa är en av 18 vaccinatörer inom Västra Götalandsregionen som har godkänts för att vaccinera befolkningen. All vaccinering är på uppdrag av VGR och sker i enlighet med Folkhälsomyndighetens riktlinjer. Vaccinering sker i separat del av våra lokaler på Göteborgsvägen 97 (Krokslätts fabriker), plan 1. Ingången är mitt på långsidan från Göteborgsvägen, vänligen följ anvisningar på plats.

Boka tid

Tidsbokning är nu öppen för personer födda 1976 eller tidigare, boka din tid via länken nedan eller via 1177. Efterfrågan är stor samtidigt som tillgången på vaccin är begränsad. Vi släpper nya tider så fort vi blir tilldelade vaccin från regionen. Hittar du inte en ledig tid är tiderna slut. Försök istället boka din tid vid ett senare tillfälle, vi uppdaterar tidsbokningen kontinuerligt.

OBS! Vänligen läs följande innan du bokar din tid:

Vi kan tyvärr inte vaccinera dig på plats hos oss. För att säkerställa en trygg och säker vaccinering hänvisar vi dig till att boka tid hos din vårdcentral.

Har du någon gång fått en kraftig reaktion efter vaccination, och behövt sjukhusvård?

Vi kan tyvärr inte vaccinera dig på plats hos oss. För att säkerställa en trygg och säker vaccinering hänvisar vi dig till att boka tid hos din vårdcentral.

Vi kan tyvärr inte vaccinera dig på plats hos oss. För att säkerställa en trygg och säker vaccinering hänvisar vi dig till att boka tid hos din vårdcentral.

Boka via denna länk med bankID

Inför ditt besök

Vänlig läsa igenom följande information:
 • VIKTIGT – giltig legitimation måste uppvisas.

 • Vänligen fyll i hälsodeklarationen innan ditt besök och ta med för att underlätta köbildning och motverka trängsel.
  Hälsodeklaration vaccin mot Covid-19

 • Vi uppskattar om du har på dig något kortärmat för att underlätta vaccineringen.

 • Undvik trängsel i samband med vaccinationen. Kom till vaccinationen vid utsatt tid och inte långt i förväg.

 • Håll minst 2 meters avstånd till andra personer i kön.

 • Om du blir förkyld eller får andra symtom på covid-19 ska du inte komma till vaccinationen utan omboka din tid. Vill du omboka din tid av andra anledningar ber vi dig att endast göra det om du har synnerliga skäl för att behöva ändra din tid.

Välkommen in till oss!

HITTA HIT

TEAM Hälsa
Göteborgsvägen 97
431 37 Mölndal

 

Tar du blodförtunnande läkemedel?

Tar du blodförtunnande läkemedel och vill vaccinera dig är det viktig att du beaktar följande punkter.

Vaccination under behandling med Waran/Warfarin

 • Tar du enbart Waran rekommenderar vi att du ska ha ett PK INR < 2,8, gäller PK-prov taget inom 7 dagar.

 • Har du en behandling med Waran i kombination med ASA eller clopidogrel (dubbelbehandling) eller en kombination av alla dessa tre läkemedel (trippelbehandling) rekommenderar vi att vaccination kan ske vid PK INR 1,8–2,0. Du ska ha ett dagsaktuellt PK INR värde med dig.

 • Du bör stanna kvar på mottagningen ca 10 minuter efter given injektion och trycka med några fingrar mot insticksstället för att motverka blödning.

Vaccination under behandling med Pradaxa, Eliquis, Xarelto eller Heparin

 • Sprutan skall ges så nära inpå nästa dos som möjligt. Blodkoncentrationen av läkemedlet är då som lägst och blodförtunningseffekten minst. Då är risken för blödning vid ”stick” lägst.

 • Vi rekommenderar att du sitter i 10 min för observation efter injektion.

Pradaxa (dabigatran) eller Eliquis (apixaban):
 • Efter din morgondosen (ej senare än 08.00) ska det gå minst 6 timmar innan du kan vaccinera dig. Kvällsdos kan tas som vanligt men ej tidigare än 2 timmar efter ”sticket”.

Xarelto (rivaroxaban) eller lågmolekylärt heparin:

Tar du Xarelto/lågmolekylärt heparin på morgonen

 • vaccination på morgonen: ta EJ morgondosen. Vaccinera dig på mottagningen. 2 timmar efter ”sticket” kan du ta din blodförtunnande läkemedel

 • vaccination på eftermiddagen (obs bättre med morgontid): Efter din morgondosen (ej senare än 08.00) ska det gå minst 6 timmar innan du kan vaccinera dig.

Tar du Xarelto/lågmolekylärt heparin på kvällen:

 • Vaccinera dig under dagen. Du kan ta din kvällsdos men ej tidigare än 2 timmar efter ”sticket”