th-educate-foretagshalsovard.jpg

Utbilda

Utbildning inom företagshälsovård

Program & datum

TEAM Hälsa har en rad olika utbildningar, kurser och föreläsningar inom hälsa och arbetsmiljö. Med våra utbildningar vill vi på TEAM Hälsa ge dig och ditt företag kunskap och inspiration till ett lönsamt och effektivt hälso- & arbetsmiljöarbete.

 

TEAM Hälsa erbjuder föreläsningar och utbildningar inom bland annat hälsa, stress, kost, sömn, träning, ergonomi, ”Det känsliga samtalet” och hjärt- och lungräddning (HLR). Vi kan självklart skräddarsy utbildningarna utifrån just ditt företags eller din organisations specifika behov och önskemål. Kontakta oss så berättar vi mer!

TEAM Hälsas öppna utbildningar

Ledarskap & organisation

Chefshandledning

Att vara chef kan vara en spännande och utmanande uppgift. Som chef har du ofta stora möjligheter att påverka din verksamhet och hur den mår. Men att vara chef kan också vara både ensamt och komplext. Att få tid tillsammans med en extern handledare som skapar utrymme för reflektion och personlig utveckling kan vara väl investerat.

Konflikthantering

Meningsmotsättningar och konflikter är något som dyker upp på många arbetsplatser. Olösta konflikter på arbetsplatsen påverkar medarbetares mående och leder ofta till samarbetssvårigheter, minskad effektivitet, sjukfrånvaro och personalomsättning, vilket är kostsamt*. Att fånga motsättningar och konflikter i tid är därför av oerhörd vikt.

Det känsliga samtalet

Som chef är det ditt jobb att ta det känsliga samtalet om exempelvis prestationsproblem, bristande arbetsmoral, upprepade förseningar, samarbetsproblem, hög sjukfrånvaro, uppsägningar eller missbruk; samtal som många helst av allt skulle vilja slippa. Att vara så förberedd som möjligt är en bra början, vi hjälper dig!

Stress och hantering

Stress är en av vår tids största problem, men stress i sig behöver inte vara farligt. De flesta klarar att jobba intensivt en begränsad tid. Men om den pressande arbetssituationen varar under en längre period och du inte får möjlighet att återhämta dig emellan, då kan stressen bli ohälsosam och skadlig. Att motverka och hantera stressrelaterade besvär kan följaktligen bli en lönsam investering för ditt företag.

 

Öppna utbildningar

Utbildningar