top of page

Psykiatriker

TEAM Hälsas psykiatriker med lång erfarenhet, erbjuder bedömning, utredning läkemedelsbehandling och/eller psykologisk behandling samt uppföljning vid

 • bipolärt syndrom

 • ADHD/ADD & autism

 • Neuropsykiatrisk utredning (NP utredning) görs i samarbete med psykolog

 • depression

 • utmattningssyndrom

 • ångest och oro

 • tvångssyndrom

 • PTSD (posttraumatiskt stressyndrom)

 • kortvarig psykotiska upplevelser

 • akut krisreaktion

 • lättare ätstörningar

 • sömnstörningar
   

Våra psykiatriker kan utföra sjukintyg och remisser till andra vårdinstanser vid behov, t ex till andra specialister, primärvården och psykiatriska mottagningar.

Kontakta oss

Ta kontakta med oss idag så att vi kan berätta vad vi kan göra för dig.

Du når oss på 

031-723 28 00 eller på

info@team-halsa.se

Aktuellt

bottom of page