top of page

Syftet med våra hälsokontroller är att undersöka och bedöma individens hälsa för att förebygga sjukdom.

närbild på knä som blir undersökt

Hälsoundersökningar

Hälsoundersökning

Hos TEAM Hälsa finns allmänspecialister med bred generalistkompetens. De utför hälsoundersökningar och satsar på hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande åtgärder för en hållbar hälsa. Våra allmänspecialister erbjuder undersökningar, utredningar och uppföljningar vid besvär så som:

 

 • Andningsvägarna (sjukdomar där det finns möjlighet till utredningar med spirometri och allergiutredning)

 • Endokrina sjukdomar (som t.ex. Hypotyreos)

 • Hjärtkärlsjukdomar (som t.ex. Hypertoni. Vi kan även utföra 24-timmars blodtrycksmätning)

 • Hudsjukdomar

 • Infektionssjukdomar

 • Mag- och tarmsjukdomar

 • Psykiska sjukdomar

 • Rörelseorganens sjukdomar

 • Urinvägarnas sjukdomar

 • Ögonsjukdomar

 • Öron-, näsa- och halssjukdomar

 

De har även möjlighet att skriva remiss till andra specialistmottagningar vid behov och utfärdar olika typer av intyg t.ex. körkortsintyg med högre behörighet.

Kontakta oss

Ta kontakta med oss idag så att vi kan berätta vad vi kan göra för dig.

Du når oss på 

031-723 28 00 eller på

info@team-halsa.se

Aktuellt

bottom of page