top of page

Stress


Med vår föreläsning om stress vill vi ge er en ökad kunskap kring hur stress påverkar oss människor. Målet är att förbättra förutsättningarna att hantera stress och att förebygga utmattningsproblematik. TEAMs föreläsning om stress handlar om hur vi påverkas av stress känslomässigt, fysiskt och tankemässigt.Vi lyfter orsaker till stress, såväl yttre som inre faktorer och belyser varningssignaler som är viktiga att uppmärksamma. Vi berör också hur återgång i arbetet främjas om en person har blivit sjukskriven på grund av stress.


Föreläsningen berör bland annat:

– Kort historik – varför blir vi stressade

– Vad är stress – fysiologi och psykologi

– Stressbeteenden – funktion på kort och lång sikt

– Stressjukdomar – när är man sjuk och inte bara ”lite stressad”?

– Hur förebygger man stress – chefens roll och det det egna ansvaret

– Tidiga signaler – chefens roll och det egna ansvaret

– Återgång i arbetet – chefens roll och det egna ansvaret

– Rehabilitering

– Vad är kognitiv beteendeterapi – kort introduktion.

Möjligt tillägg! En uppföljning/fördjupning med fokus på att hantera och förebygga stress.

Комментарии


bottom of page