top of page

Slumpmässig alkohol- och drogtestning. Företagsfrukost på TEAM Hälsa 2 maj kl 8.45 med Morgan Karlsson

Alkohol- och drogproblem hör till de områden arbetsplatser har allra svårast att hantera och som troligtvis påverkar både företaget och de anställda i stor omfattning. 


Välkommen till TEAMs lokaler torsdag 2/5 start kl 08.45-09.30 och lyssna på Morgan Karlsson drog/alkoholresurs och Camilla Johansson företagssköterska o rehabkoordinator.


Slumpmässiga drogtester med syfte att förebygga riskbruk kan ses som en del i det systematiska arbetsmiljöarbetet och säkerheten på arbetsplatsen. TEAM hälsa kan erbjuda slumpmässiga drogtester på plats hos er eller på vår mottagning. Upplägget kan se olika ut beroende på önskemål, avtal och policy.


Grunden till ett förebyggande arbete kring missbruk på arbetsplatsen ligger i en väl formulerad och förankrad policy. Vi kan hjälpa till och utarbeta eller revidera ditt företags alkohol- och drogpolicy, handlingsplan och rutiner som blir chefernas verktyg för att kunna möta problem på ett sätt som motsvarar de lagstiftnings- och etiska krav företaget och samhället ställer på cheferna som arbetsgivarrepresentanter.


Anmäl dig genom att maila antal deltagare till marknad@team-halsa.se

OBS! Vänligen meddela eventuell allergi i samband med anmälan 

Välkomna redan 08.30 på frukostmingel.

Comments


bottom of page