top of page

Psykisk ohälsa – chefens roll

Föreläsningen har till syfte att ge dig som chef en ökad förståelse för psykisk ohälsa och hur du som chef kan arbeta både förebyggande och när du möter psykisk ohälsa.


Datum: 12/4-2022 (senaste anmälan 2022-03-29)

Tid: 09.00-11.00

Pris: 1120 kr/ deltagare exkl. momsコメント


bottom of page