top of page

Konflikthantering


Meningsmotsättningar och konflikter är något som dyker upp på många arbetsplatser. Olösta konflikter på arbetsplatsen påverkar medarbetares mående och leder ofta till samarbetssvårigheter, minskad effektivitet, sjukfrånvaro och personalomsättning, vilket är kostsamt*. Att fånga motsättningar och konflikter i tid är därför av oerhörd vikt.

Hantera konflikter på arbetsplatsen

TEAM Hälsa har erfarna organisationskonsulter/psykologer som kan hjälpa företag och organisationer i Göteborg och Mölndal att hantera olösta konflikter på arbetsplatsen. Ni får en utomstående expert som kartlägger vad motsättningen handlar om, ökar dialogen mellan parterna och tillsammans riktar fokus framåt.

Så går en konflikthantering till:

Insatsen startar med enskilda samtal med de inblandade parterna. Därefter följer en muntlig återkoppling till uppdragsgivare för planering och anpassning av processen. När parterna därefter träffas gemensamt ligger fokus på att öka dialog mellan parterna, öka förståelsen för varandras perspektiv och skapa en gemensam bild av situationen. Uppföljande möte/möten genomförs för fortsatt förbättrad kommunikation och för att rikta fokus framåt. Fokus ligger härvid på att finna möjliga lösningar och på utveckling av samarbete i konkreta arbetssituationer.Comments


bottom of page