top of page

Hur hantera alkohol och missbruk på arbetsplatsen? Företagsfrukost på TEAM Hälsa 8 juni kl. 08.45Företagsfrukost med Morgan Karlsson

Alkohol- och drogproblem hör till de områden arbetsplatser har allra svårast att hantera och som troligtvis påverkar både företaget och de anställda i stor omfattning. Frågor som ” Vad får jag som arbetsgivare göra?” och

”Vad kan jag som arbetsgivare göra ?” leder ofta till att ärendet förblir obehandlat tills man har ett akut problem. Under ca 30 min berättar vår alkohol- och drogresurs Morgan Karlsson om hur du som arbetsgivare kan bidra till en trygg och säker arbetsmiljö. 1. Ohälsa och sjukfrånvaro kopplat till alkohol och droger 2. Arbetsgivarens och de anställdas ansvar 3. Olika typer av drogtester (inkl. snabbtester) samt möjligheter utifrån arbetsrättslig grund 4. Innebörden av en förankrad Alkohol- och drogpolicy Välkommen till TEAM Hälsa den 8 juni kl 8.45 (kostnadsfritt) Anmäl dig genom att maila antal deltagare (och ev allergier) till marknad@team-halsa.se

コメント


bottom of page