Hjärtlungräddning (HLR) + AED


Med vår hjärt- och lungräddningsutbildning (HLR) vill vi ge dig kunskaper som i rätt tid kan rädda liv!


Hjärt- och lungräddning är en första hjälpen-behandling som ges för att få igång hjärtverksamhet och andning hos någon som har fått hjärtstopp. Kursdeltagarna kommer efter genomförd utbildning snabbt och korrekt kunna undersöka, larma och ta hand om en person med andnings- och hjärtstopp. Vi utbildar enligt Svenska rådet för hjärt-lungräddning standardiserade utbildningsprogram. Utbildningen (ca 2 tim.) genomförs både teoretiskt och praktiskt med hjälp av film och dockan Anne. Du får också en introduktion i hur en AED-hjärtstartare fungerar och hur du ska göra ifall du skulle behöva använda en.


Utbildningen innehåller:

– Hjärtkompression

– Konstgjordandning

– Stabilt sidoläge

– Larm

– Kursbevis

– Introduktion av AED-hjärtstartare


Maxantal 16 personer/utbildning, beroende på utrymme.


COVID-19 INFORMATION

Med anledning av Covid-19 tillämpar vi följande:


– HLR-instruktör får inte ha minsta tecken på förkylning, isåfall ställs utbildning in.

– Kursdeltagare får inte ha minsta tecken på förkylning när man går utbildningen.

– Deltagarna ska tvätta och sprita händerna när de kommer till utbildningslokalen.

Handsprit kommer att finnas i lokalen.

– Samtliga deltagare får köpa en egen träningsdocka – Mini Anne- som tas med hem efter genomförd utbildning. Köp av docka ingår i kursavgift.

– Gruppens storlek är begränsad till 10 personer för att undvika trängsel i lokalen.