top of page

Hantera och förebygg konflikter i arbetslivet

Välkommen till TEAMs lokaler torsdag 9/11 kl 08.45-09.30 och lyssna på org.konsult och Leg psykolog Karl Rosstorp En konflikt är en arbetsmiljörisk som påverkar hälsan hos de berörda medarbetarna, men även deras kollegor. Därför är det viktigt att identifiera och lösa den i ett tidigt skede. Konflikter och kränkande särbehandling hänger ihop eftersom eskalerade konflikter ofta övergår i att den ena eller båda parterna upplever sig kränkta. Under dessa oroliga tider, förstärkta av ökad finansiell stress och andra samhällskriser, kan konflikter på arbetsplatsen öka. Allt från småskav mellan medarbetare till större konflikter mellan olika team. Konflikter på arbetsplatsen är inte bara en belastning för de direkt involverade, utan även deras kollegor, så det är avgörande för chefer att förstå och hantera dessa utmaningar effektivt. Hur konflikter påverkar företaget Hur ledare och chefer bör tänka för att förebygga och jobba med konflikter Hur vi på TEAM kan bistå vid konflikter Anmäl dig genom att maila antal deltagare till marknad@team-halsa.se OBS! Vänligen meddela eventuell allergi i samband med anmälan

Comments


bottom of page