top of page

Hälsoseminarium


Med hälsoseminariet vill vi ge er grundläggande kunskap i näringslära, fysiologi och friskvård. Utifrån en ökad kunskapsnivå vill vi ge er inspiration till att förändra era vanor utifrån era specifika behov för att uppnå ett ökat välbefinnande.


Seminariet berör vikten av balans i livet, värdet av att investera i det som gör att vi mår bra. En god livskvalitet uppnås genom denna balans och det är också först då som vi fungerar optimalt. Därför är det viktigt att känna till vilka behov och värderingar som styr människan och hur vi själva kan påverka vår hälsa.


Seminariet berör bland annat:

– Vad är hälsa?

– Vilka faktorer påverkar vår hälsa?

– Vems ansvar är hälsan?

– Kost

– Motion

– Balans i livet

Comments


bottom of page