top of page

Det känsliga samtalet

Att ta svåra samtal är något alla chefer ställs inför. Att ha kunskap och verktyg för denna uppgift är en stor utmaning där Det känsliga samtalet syftar till att förbereda och stärka chefer i denna uppgift.


Datum: 5/5-2022 (senaste anmälan 2022-04-21)

Tid: 09.00-11.00

Pris: 1120 kr/ deltagare exkl. moms

Utbildare: Legitimerad psykolog KBTComments


bottom of page