top of page

Chefshandledning
Att vara chef kan vara en spännande och utmanande uppgift. Som chef har du ofta stora möjligheter att påverka din verksamhet och hur den mår. Men att vara chef kan också vara både ensamt och komplext. Att få tid tillsammans med en extern handledare som skapar utrymme för reflektion och personlig utveckling kan vara väl investerat.


Handledning och stöd för chefer

TEAM Hälsa har erfarna organisationskonsulter/psykologer som erbjuder handledning till chefer och ledningsgrupper, enskilt eller i grupp. Vi vänder oss till företag och organisationer i Göteborg och Mölndal. Insatsen syftar till reflektion, utveckling och lärande kring ditt ledarskap.

Goda incitament för chefshandledning:


  • Jag är ny som chef och vill få en bra start i rollen

  • Jag vill förbättra mitt sätt att leda möten

  • Jag vill ha hjälp att hantera konflikter och krävande personalärenden

  • Jag vill ha hjälp att förbereda svåra samtal

  • Jag vill arbeta med samarbetet i min grupp

  • Jag vill leda och utveckla min arbetsgrupp i en förändringsprocess

  • Vi vill komma samman som ledningsgrupp

  • Vi vill etablera lärande kring ledarskap tillsammans i ledningsgruppen


Så går chefshandledning till:

Insatsen startar alltid med en behovsinventering, följs av en planering gällande omfattning och anpassas innehållsmässigt efter deltagarens/deltagarnas utmaningar i vardagen.
Comments


bottom of page