Bättre Arbetsmiljö, BAM (3 heldagar)

En grundutbildning i Bättre arbetsmiljö som förmedlar ett helhetsperspektiv på arbetsmiljön och utvecklar deltagarnas förmåga till eget lärande.


Datum: 11/10, 13/10 och 20/10 - 2022 (senaste anmälan 2022-09-27)

Tid: 09:00 - 16:00

Pris: 8 965 kr/deltagare exkl. moms (I priset igår dokumentation, intyg, lunch & kaffe)

Utbildare: Arbetsmiljöingenjör, TEAM Hälsa