top of page

Bättre Arbetsmiljö, BAM (3 heldagar)

En grundutbildning i Bättre arbetsmiljö som förmedlar ett helhetsperspektiv på arbetsmiljön och utvecklar deltagarnas förmåga till eget lärande.


Datum: 23/5, 25/5 och 30/5 (anmäl senast 9/5-2023)

Tid: 09:00 - 16:00

Pris: 8 965 kr/deltagare exkl. moms (I priset igår dokumentation, intyg, lunch & kaffe)

Utbildare: Arbetsmiljöingenjör, TEAM Hälsabottom of page