top of page

Bättre Arbetsmiljö, BAM (3 heldagar)

En grundutbildning i Bättre arbetsmiljö som förmedlar ett helhetsperspektiv på arbetsmiljön och utvecklar deltagarnas förmåga till eget lärande.


Datum: 14/5, 16/5 och 21/5 - 2024 (anmäl senast 30/4-2024)

Tid: 09:00 - 16:00

Pris: 9 390 kr/deltagare exkl. moms (I priset igår dokumentation, intyg, lunch & kaffe)

Utbildare: Arbetsmiljöingenjör, TEAM HälsaComments


bottom of page