På vår mottagning samverkar alkohol- och drogresurser, massörer, naprapater, psykologer och fysioterapeuter med läkare.

läkarbesök-göteborg

Läkarbesök

Våra läkare

På vår mottagning samverkar specilistläkarna med naprapater, friskvårdare, alkohol- och drogresurser, massörer, psykologer och fysioterapeuter beroende på vad just DU behöver hjälp med. Läkarna bistår med bedömningar, rehabiliteringsåtgärder och remitterar vidare till andra specialister vid behov. 

Allmänspecialist och företagsläkare

Hos TEAM Hälsa finns allmänspecialister med bred generalistkompetens. De utför hälsoundersökningar och satsar på hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande åtgärder för en hållbar hälsa. Våra allmänspecialister erbjuder undersökningar, utredningar och uppföljningar vid besvär så som:

 

 • Andningsvägarna (sjukdomar där det finns möjlighet till utredningar med spirometri och allergiutredning)

 • Endokrina sjukdomar (som t.ex. Hypotyreos)

 • Hjärtkärlsjukdomar (som t.ex. Hypertoni. Vi kan även utföra 24-timmars blodtrycksmätning)

 • Hudsjukdomar

 • Infektionssjukdomar

 • Mag- och tarmsjukdomar

 • Psykiska sjukdomar

 • Rörelseorganens sjukdomar

 • Urinvägarnas sjukdomar

 • Ögonsjukdomar

 • Öron-, näsa- och halssjukdomar

 

De har även möjlighet att skriva remiss till andra specialistmottagningar vid behov och utfärdar olika typer av intyg t.ex. körkortsintyg med högre behörighet.

Neurolog

TEAM Hälsas neurolog erbjuder medicinsk bedömning, utredning och behandling inom allmän neurologi. Vår neurolog tar emot personer med oklara neurologiska symptom som till exempel:

 • Huvudvärk

 • Yrsel

 • Kraftnedsättning

 • Känselstörning

 • Förlångsammade rörelser
   

samt undersöker, utreder och följer upp vid neurologiska sjukdomar så som

 • Parkinsons sjukdom

 • MS multipel skleros

 • Epilepsi

 • Migrän
   

Även lumbalpunktioner utföres när det bedöms som adekvat under utredningen av patienternas besvär.

Psykiatriker

TEAM Hälsas psykiatriker med lång erfarenhet, erbjuder bedömning, utredning läkemedelsbehandling och/eller psykologisk behandling samt uppföljning vid

 • bipolärt syndrom

 • ADHD/ADD & autism

 • Neuropsykiatrisk utredning (NP utredning) görs i samarbete med psykolog

 • depression

 • utmattningssyndrom

 • ångest och oro

 • tvångssyndrom

 • PTSD (posttraumatiskt stressyndrom)

 • kortvarig psykotiska upplevelser

 • akut krisreaktion

 • lättare ätstörningar

 • sömnstörningar
   

Våra psykiatriker kan utföra sjukintyg och remisser till andra vårdinstanser vid behov, t ex till andra specialister, primärvården och psykiatriska mottagningar.

Reumatolog

Reumatologerna hos TEAM Hälsa har gedigen erfarenhet inom reumatologi och kan undersöka lederna med ultraljud, utföra ultraljudsledda kortisoninjektioner samt ultraljudsledda kortisoninjektioner för lättare ortopedisk indikation över leder och vissa senor och muskelfästen. Våra reumatologer utför även PRP-behandling (platelet rich plasma) vid seninflammationer, partiella senrupturer och exempelvis artros.

 

Vi erbjuder undersökningar, utredningar och uppföljning vid inflammatoriska led- och ryggsjukdomar så som:

 • Ledgångsreumatism (RA), psoriasisartrit

 • Ospecificerade artriter, Bechterews

 • Spondylartriter

 

samt lättare inflammatoriska systemsjukdomar inom reumatologi så som:

 • Sjögrens syndrom

 • Mildare SLE och PMR
   

(Ej vaskulitsjukdomar med misstanke om organskador).

Andra tjänster

naprapat-göteborg

Naprapat

Våra naprapater välkomnar patienter med smärta och besvär i rygg, nacke, leder och muskler.

fysioterapeut-göteborg

Fysioterapeut

Våra fysioterapeuter välkomnar patienter med smärta och besvär i rygg, nacke, leder och muskler.

psykolog-göteborg

Psykolog

Behöver du någon att prata med, någon som lyssnar och som kan vägleda dig i din livssituation?