Syftet med våra hälsokontroller är att undersöka och bedöma individens hälsa för att förebygga sjukdom.

hälsokontroller-göteborg

Hälsokontroller

Våra hälsokontroller

Hos oss kan du välja mellan flera olika sorters hälsokontroller:

 • Hälsokontroll sjuksköterska

 • Hälsokontroll läkare och sjuksköterska

 • Hälsoprofilbedömning med provtagning

 • Hälsokontroll nyanställning

 • Hälsokontroll Bygg & Måleri

 • Lagstadgade Hälsokontroller

Hälsoundersökning Privat

Vi kan utföra en allmän hälsoundersökning på dig. Syftet med hälsoundersökningen är att undersöka och bedöma din hälsa för att förebygga sjukdom. Undersökningen som TEAM Hälsa erbjuder genomförs av sjuksköterska och läkare.

Hälsoundersökningens innehåll:

Provtagning och tester hos sköterska

Hälsoundersökningen inleds med provtagning och tester hos sjuksköterska

 • Längd o vikt

 • Midjemått

 • Hb (Hemoglobin)

 • Järnvärde på kvinnor 18 år till menopaus. (Transferrinreceptor, Serumjärn och TIBC)

 • Blodsocker (P-glukos)

 • Blodfetter (kolesterol och triglycerider)

 • Prostata (PSA) på män från 45 år.

 • Ämnesomsättning (TSH) på kvinnor från 40 år.

 • Blodtryck och puls.

 • EKG.

 • Synscreening vid behov.

Läkarundersökning

I direkt anslutning till provtagningen träffar du en läkare för uppföljning av värden och en allmän läkarundersökning, i undersökningen ingår:

 • Allmäntillstånd

 • Sköldkörtel, lymfkörtlar

 • Hjärta och lungor

 • Buk

 • Hud

 • Mun och svalg vid behov.

 • Neurologi vid behov.

 • Prostata vid behov.

 • Hörseluppföljningstest vid behov.

Pris: 2 970 kr


Vi kan vara din partner i förbättrad hälsa och kan erbjuda ett livsstilsförbättringspaket som passar dig. Vid medicinska avvikelser eller om du har ytterligare frågor finns möjlighet att boka extra provtagning och tester, uppföljning hos läkare, sjuksköterska eller besök hos annan yrkeskategori på TEAM Hälsa. Debitering tillkommer. Du kan också söka din Vårdcentral för fortsatt utredning.

Vill du boka tid? Ring oss så hjälper vi dig att hitta en tid som passar, 031- 723 28 00

Medicinska kontroller

För vissa arbeten kräver arbetsmiljöverkets föreskrifter att arbetsgivaren ska ordna med medicinska kontroller av arbetstagaren. Detta för att förebygga ohälsa och olycksfall orsakade av arbetsmiljön. Vi hjälper våra anslutna företag med dessa lagstadgade hälsokontroller och utfärdar intyg om så kräver enligt arbetsmiljöverkets författningssamling,  AFS 2019:3.

 

Läs mer mer om arbetsmiljöverkets föreskrift Medicinska kontroller i arbetslivet, AFS 2019:3

Arbetsgivaren ska ordna med medicinska kontroller av arbetstagare exponerade för eller sysselsatta med exempelvis:
 • bly och kadmium

 • fibrosframkallande damm (asbest, kvarts och vissa syntetiska oorganiska fibrer)

 • vissa härdplastkomponenter

 • vibrationer

 • buller

 • fysiskt påfrestande arbeten såsom arbete på hög höjd i master och stolpar.

 • kvicksilver

 • joniserande strålning

 • handintensivt arbete

 • nattarbete

Exponeringsbedömning

Arbetsgivaren är skyldig enligt föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete att genomföra riskbedömningar. Önskas hjälp med mätning/kartläggning av arbetsmiljön kan vi erbjuda konsultation av vår arbetsmiljöingenjör.

Våra hälsokontroller

Hälsokontroll sjuksköterska

Här träffar du sköterska för att diskutera arbetsmiljö, hälsa och levnadsvanor samt efter mätningar och provtagning få individuell rådgivning.

 

I sköterskehälsokontrollen ingår:

 • Längd, vikt och midjemått

 • Blodtryck och puls

 • Provtagning:

 • Hb (hemoglobin)

 • Blodsocker (P-glukos)

 • Blodfetter (kolesterol och triglycerider)

 • Prostata (PSA) på män från 45 år

 • Ämnesomsättningsprov (TSH) på kvinnor från 40 år

 • Järnvärde (Transferrinreceptor) på kvinnor 18 år till menopaus.

 • Genomgång av bakgrund; ärftlighet och social, sjukdom, levnadsvanor och kost.

 • AUDIT- formulär

 • Synscreening (vid behov)

Hälsokontroll läkare och sjuksköterska

Här får du först träffa sköterska för provtagning och därefter träffar du läkare för undersökning, värdering av provsvar samt individuell rådgivning.

 

I hälsokontrollen med läkare och sköterska ingår:

 • Längd, vikt och midjemått

 • Blodtryck och puls

 • EKG

 • Provtagning:

 • Hb (hemoglobin)

 • Blodsocker (P-glukos)

 • Blodfetter (kolesterol och triglycerider)

 • Prostata (PSA) på män från 45 år

 • Ämnesomsättningsprov (TSH) på kvinnor från 40 år

 • Järnvärde (Transferrinreceptor) på kvinnor 18 år till menopaus.

 • AUDIT-formulär

 • Synscreening (vid behov)

 • Läkarundersökning

Image by Katherine Hanlon

Hälsoprofilbedömning med provtagning

Här får du träffa friskvårdspedagog för att genomföra en hälsoprofilbedömning och i anslutning till profilen träffar du sköterska för provtagning.

 

I Hälsoprofilbedömning med provtagning ingår:

 • Personligt samtal med friskvårdspedagog kring dina hälsovanor och hälsoupplevelser.

 • Längd, vikt och midjemått

 • Blodtryck och puls

 • Submaximalt arbetsprov på cykelergometer (konditionstest)

 • Provtagning:

 • Hb (hemoglobin)

 • Blodsocker (P-glukos)

 • Blodfetter (kolesterol och triglycerider)

 • Prostata (PSA) på män från 45 år

 • Ämnesomsättningsprov (TSH) på kvinnor från 40 år

 • Järnvärde (Transferrinreceptor) på kvinnor 18 år till menopaus.

 • Synscreening (vid behov)

 • AUDIT-formulär

Hälsokontroll nyanställning

Här träffar du läkare och sköterska för att undersöka om det föreligger några medicinska hinder för en anställning.

 

I nyanställningsundersökningen ingår:

 • Hälsodeklarationsblankett

 • Längd, vikt och midjemått

 • Blodtryck och puls

 • EKG

 • Provtagning:

 • Hb (hemoglobin)

 • Blodsocker (P-glukos)

 • Blodfetter (kolesterol och triglycerider)

 • Prostata (PSA) på män från 45 år

 • Ämnesomsättningsprov (TSH) på kvinnor från 40 år

 • Järnvärde (Transferrinreceptor) på kvinnor 18 år till menopaus.

 • AUDIT-formulär

 • Synscreening (vid behov)

 • Läkarundersökning

 • Intyg utfärdas och anger eventuella hinder för de aktuella arbetsuppgifterna som har specificerats i Hälsodeklarationsblanketten.

Hälsokontroll Bygg & Måleri (inkl. hörselprov och lungfunktionsmätning)

Här träffar du sköterska för att diskutera arbetsmiljö, hälsa och levnadsvanor samt efter mätningar och provtagning få individuell rådgivning.

 

I hälsokontroll Bygg & Måleri ingår:

 • Längd, vikt och midjemått

 • Blodtryck och puls

 • EKG

 • Provtagning:

 • Hb (hemoglobin)

 • Blodsocker (P-glukos)

 • Blodfetter (kolesterol och triglycerider)

 • Prostata (PSA) på män från 45 år

 • Ämnesomsättningsprov (TSH) på kvinnor från 40 år

 • Järnvärde (Transferrinreceptor) på kvinnor 18 år till menopaus.

 • Genomgång av bakgrund; ärftlighet och social, sjukdom, levnadsvanor och kost.

 • AUDIT- formulär

 • Synscreening (vid behov)

 • Hörselprov (audiogram)

 • Lungfunktionsmätning (spirometri)

Följande tillägg av hälsokontrollerna kan erbjudas utifrån behov och önskemål:

 • Hörselprov (audiogram)

 • Lungfunktionsmätning (spirometri)

 • Rörelseprofil (ROM)

 • Utökad provtagning

 • Uppföljning av läkarbesök

 • Besök hos annan yrkeskategori hos Team Hälsa eller remiss

Andra tjänster

naprapat-göteborg

Naprapat

Våra naprapater välkomnar patienter med smärta och besvär i rygg, nacke, leder och muskler.

fysioterapeut-göteborg

Fysioterapeut

Våra fysioterapeuter välkomnar patienter med smärta och besvär i rygg, nacke, leder och muskler.

psykolog-göteborg

Psykolog

Behöver du någon att prata med, någon som lyssnar och som kan vägleda dig i din livssituation?