Nu kan du genomföra Fysprofilen, ett batteri av fystester inom styrka, spänst, snabbhet, explosivitet och uthållighet, på TEAM Hälsa i Mölndal!

fysprofilen-göteborg

Fysprofilen

Fysprofilen hos TEAM Hälsa

Detta testpaket har tagits fram av fysträningsansvariga för våra svenska olympiska deltagare samt för våra bollandslag. TEAM Hälsa är utbildade personligt av Svenska Olympiska Kommitténs fysträningsansvariga för att kunna genomföra Fysprofilen på bästa sätt. I samband med detta har vi också införskaffat samma utrustning som används på våra elitidrottare för att kunna säkerställa bästa möjliga kvalité!

 

Målet med testpaketet är att få fram olika fysindex över en idrottares olika fysiologiska egen-skaper. Resultatet man får på ett test omvandlas till ett indexvärde mellan 1-10 där 10 är bäst och innebär internationell toppklass. För varje idrott finns det speciella riktlinjer för vad ett resultat på ett visst test genererar i för indexpoäng.

 

Det man undersöker i fysprofilen 5 olika fysiologiska egenskaper som alla utgör viktiga delar i en idrottares totala kapacitet. För olika idrotter kan det förekomma vissa specifika tester men generellt ingår följande:

  • Kondition i form av syreupptagningstester eller fälttester därefter

  • Styrka där både underkropps- och överkroppsstyrka analyseras

  • Snabbhetsmätningar på olika distanser/banor. Mätning görs med laser för noggranna resultat

  • Powermätningar där det bland annat ingår spänsthopp som mäts med lasermätning för noggranna resultat

  • Förmågan att kunna arbeta med mjölksyra i kroppen

 

För varje enskild övning får man fram ett index baserat på sitt resultat. För alla tester som samlas under en viss kategori (t ex alla tester inom power) räknas det sedan fram ett totalt indexpoäng för just den fysiologiska egenskapen. Dessa poäng ger viktig information om hur man kan utveckla sig bäst fysiskt.

 

Det kan till exempel visa att laget/idrottaren har bra styrka men dålig explosivitet eller snabbhet. Det kan vara en indikation på dålig poweromvandling och då kan det vara viktigt att lägga fokus på att omvandla styrkan till bättre explosivitet och snabbhet som är en viktig faktor i de flesta idrotter idag.

 

Resultaten kan sedan analyseras för varje enskild person, för hela laget eller för respektive position på planen om idrotten är uppbyggd på detta sätt.

 

Detta ger alltså en möjlighet att få fram en total profil men också att kunna bryta ned olika egenskaper för sig och därmed få fram vad både varje enskild spelare behöver jobba mer med samt hur laget eller lagets delar presterar som helhet.

 

Att genomföra Fysprofilen hos TEAM Hälsa i Mölndal är ett perfekt sätt att kunna planera upp framtida fysträning för idrottare eller hela lag!

Andra tjänster

fysiologiska-tester-göteborg

Fysiologiska tester

Att konditionsträna regelbundet är en av grunderna till god hälsa. Listan av positiva hälsoeffekter som träning medför är lång

fysprofilen-göteborg

Fysprofilen

Nu kan du genomföra Fysprofilen, ett batteri av fystester inom styrka, spänst, snabbhet, explosivitet och uthållighet

massage-göteborg

Massage

Massage har många goda effekter. Dessutom har regelbunden massage en lugnande effekt på nervsystemet och motverkar stress.