top of page

Sjuk- och friskanmälan

två kvinnor som tittar på varandra

Med vår sjuk- och friskanmälan vill vi erbjuda ditt företag ett effektivt system för hantering och rapportering av sjukfrånvaro.

Målet med tjänsten är att ni med en grundläggande kartläggning och noggrann uppföljning ska få färre och kortare sjukperioder med friskare medarbetare som följd. Genom att samarbeta med TEAM Hälsa får ni en medicinsk bedömd frånvaro redan dag ett och därigenom kan vi tidigt uppmärksamma signaler på ohälsa.

Du får en dygnetruntservice utan telefonkö under årets alla dagar. Du anmäler din sjukfrånvaro eller vård av barn (VAB) samt friskanmälan enkelt via talsvar. Du kommer under din första sjukdag få en egen kontaktsjuksköterska hos oss som ringer upp dig ger dig kontinuerlig sjukvårdsrådgivning under hela din sjukfrånvaro/VAB. Viktigt att notera är att allt du säger till vår sköterska i samband med rådgivningen är sekretessbelagt enligt journallagen.

För dig som arbetsgivare innebär tjänsten en möjlighet att strukturerat bearbeta sjukfrånvaron

Du får en omedelbar avisering om sjukanmälan/VAB via e-post och/eller sms. Du får stöd i rehabiliteringsarbetet genom att vi skickar ut en påminnelse när det är dags för rehabiliteringskedjans åtgärdspunkter.  Du får statistik över sjukfrånvaron på såväl individ- som på grupp- och organisationsnivå vilket ger dig en mycket god överblick över sjukfrånvaron och möjlighet att minska den.

Kontakta oss

Ta kontakta med oss idag så att vi kan berätta vad vi som företagshälsa kan göra för dig.

Du når oss på 

031-723 28 00 eller på

info@team-halsa.se

För dig som medarbetare innebär tjänsten en mängd fördelar

Aktuellt

bottom of page