top of page

Hälsokontroller

En hälsokontroll kring arbete, livsstil och hälsa är en väl vald investering.

FJH9866.jpg

Våra hälsokontroller

Att erbjuda din personal en hälsokontroll hos oss ger många vinster, dels blir ditt företag en attraktivare arbetsplats och dels främjar det medarbetarnas hälsa. Och som vi vet - god hälsa hos medarbetarna främjar även företagets effektivitet och individens prestationsförmåga.

TEAM Hälsa kan anpassa hälsokontrollerna efter ditt företags behov och önskemål.

Syftet med våra hälsokontroller är att kartlägga livsstil och arbetshälsa, för att i tid upptäcka, förebygga och åtgärda ohälsa.

 

Utifrån resultatet kan vi sedan tillsammans ta fram åtgärdsförslag på hur organisationen kan gå vidare i hälso- och arbetsmiljöarbetet.

Många av våra hälsokontroller kan vi även genomföra ute på plats hos er om ni önskar!

Hos oss kan du välja mellan flera olika sorters hälsokontroller:

Ta hjälp av oss som företagshälsovård för era lagstadgade kontroller. 

För vissa arbeten krävs enligt lag att du som arbetsgivare anordnar medicinska kontroller. Syftet är att ta reda på om personalen löper risk för ohälsa eller olycksfall i sitt arbete.

Låt oss på TEAM Hälsa hjälpa er.

Till medicinska kontroller

Ladda ner produktblad
Kontakta oss

Ta kontakta med oss idag så att vi kan berätta vad vi som företagshälsa kan göra för dig.

Du når oss på 

031-723 28 00 eller på

info@team-halsa.se

Våra hälsokontroller

Hälsokontroll sjuksköterska

En hälsokontroll för att kartlägga livsstil och arbetshälsa, för att i tid identifiera riskfaktorer och upptäcka tidiga tecken på ohälsa.

 

Hälsokontrollen genomförs av våra legitimerade sjuksköterskor och består av två delar; en provtagningsdel samt en intervjudel kring arbetshälsa. 


Syftet med hälsokontrollen är ge dig en god uppfattning om din hälsa och med provtagning som grund också få rådgivning kring hur du kan främja eller bibehålla din hälsa. 

Resultatet av hälsokontrollen med tillhörande åtgärdsförlag är också ett bra verktyg att ha i det fortsatt hälso- och arbetsmiljöarbetet.

Läs mer...

FJH9856.jpg
läkarundersökning-team-hälsa

Hälsokontroll läkare och sjuksköterska

Här får du först träffa sköterska för provtagning och därefter träffar du läkare för undersökning, värdering av provsvar samt individuell rådgivning.

 

Syftet med hälsokontrollen är ge dig en god uppfattning om din hälsa och med provtagning som grund också få rådgivning kring hur du kan främja eller bibehålla din hälsa. 

Resultatet av hälsokontrollen med tillhörande åtgärdsförlag är också en värdefull insats för det systematiska arbetsmiljöarbetet. 

Läs mer ...

Hälsoprofilbedömning med provtagning

Livsstilen är avgörande för människors hälsa. En hälsosam livsstil bidrar dessutom till en mer meningsfull fritid och ett friskare arbetsliv.
 

Hälsoprofilbedömningen är ett möte mellan vår hälsopedagog och din medarbetare för att motivera och skapa insikt till livsstilsförändring. Det är ett främjande samtal kring livsstil och hälsovanor och du kommer att få genomföra ett konditionstest på cykel för att få koll på din fysiska ork.

 

I samband med hälsoprofilbedömningen genomförs även provtagning. Det finns möjlighet att utesluta provtagning om man så önskar. 
 

Utifrån statistik skapas en rapport med åtgärdsförslag på hur ni kan påverka hälsoutvecklingen på företaget genom att satsa såväl förebyggande som vårdande. Ett viktigt verktyg i företagets systematiska arbetsmiljöarbete.

Läs mer...

FJH0539.jpg
medical-examination-report-stethoscope-white-desktop.jpg

Hälsokontroll nyanställning

Vid vår nyanställningshälsokontroll träffar du en av våra sköterskor och läkare. Inför besöket kommer du att få fylla i en hälsodeklarations-blankett och ett auditformulär.

Syftet med hälsokontrollen är att påvisa om det finns arbetsmedicinska hinder för den du potentiellt tänkt anställa och på sätt vägleda om lämplighet inför den tilltänkta anställningen. Syftet är även att  dokumentera individens hälsotillstånd vid början av anställning.

 

Läs mer...

Hälsokontroll BYGG 

Hälsoundersökning BYGG är utformad efter byggarbetares riskområden, men TEAM Hälsa har även möjlighet att anpassa den utifrån det lilla eller det stora företagets behov och önskemål.

 

Utifrån resultatet kan vi sedan tillsammans ta fram värdefulla åtgärdsförslag på hur organisationen kan gå vidare i hälso- och arbetsmiljöarbetet.

 

Enligt Byggnads rekommendationer ska en hälsoundersökning erbjudas minst var tredje år om man är under 50 år, för medarbetare 50 år och äldre ska hälsoundersökning erbjudas varje år.


Syftet med hälsoundersökningen är att kartlägga livsstil och arbetshälsa, för att i tid upptäcka, förebygga och åtgärda ohälsa.
 

Undersökningen utförs av företagssköterska och tar ca 75 min.

Läs mer...

läkarundersökning-team-hälsa
Hälsokontroll sjuksköterska
Hälsokontoll läkar/sköterska
Hälsoprofilbedömning med provtagning
Hälsokontoll BYGG
Hälskontoll nyanställnng

Aktuellt

bottom of page