top of page

Ergonomi

th-ergonomi-foretagshalsovard-2.jpg

Ergonomi

Arbetsrelaterade belastningsbesvär är idag ett stort problem. För den anställde ger besvären ett personligt lidande och för företaget sänkt effektivitet. Med en ergonomisk utvärdering av din arbetsplats kan många av besvären förebyggas!

 

Vi utför ergonomiska bedömningar av olika typer av arbetsmiljöer så som kontor, lager, verkstäder etc. Ergonomen kan också vara behjälplig i riskbedömning av arbetsplatsen.

 

Vid de individuella arbetsplatsbesöken tar vi hänsyn till särskilda behov för att avhjälpa pågående besvär och förebygga kommande besvär. Ett mindre antal frågor ger en översiktsfördjupning i individens levnadsvanor, allmänna situation och förutsättningar. Därefter går vi igenom arbetsplatsens inställningar av stol, skrivbordshöjder, bildskärmsarbete, musplacering etc. samt gör en bedömning av lokalen gällande belysning och buller.

 

Syftet med en ergonomisk utvärdering av din arbetsplats är att skapa ett arbetssätt som är hållbart på längre sikt och att du själv ska kunna avhjälpa besvär med hjälp av de ergonomiska åtgärderna du har lärt dig.

Som ett stöd i det systematiska arbetsmiljöarbetet skapas en rapport efter genomförda arbetsplatsbesök. I en återkoppling till ledning/chef/personal redovisar ansvarig ergonom en sammanställd rapport om er status och rekommenderade åtgärder.                

Ladda ner produktblad
Kontakta oss

Ta kontakta med oss idag så att vi kan berätta vad vi kan göra för dig.

Du når oss på 

031-723 28 00 eller på

info@team-halsa.se

Aktuellt

bottom of page