top of page

Vem vill inte må bra? 

På TEAM Hälsa har vi, precis som namnet antyder ett stort och brett team för alla typer av hälsorelaterade utmaningar. Och dessutom erfarna utredare och fullskaligt labb för att hjälpa dig vidare till en hållbar hälsa. Helt enkelt för att du hos oss ska ha alla förutsättningar att både må bättre och bra så fort som möjligt. 

Hos oss finns följande legitimerade yrkeskategorier

 

Kontakta oss

Ta kontakta med oss idag så att vi kan berätta vad vi kan göra för dig.

Du når oss på 

031-723 28 00 eller på

info@team-halsa.se

Allmänspecialist och företagsläkare

Hos TEAM Hälsa finns allmänspecialister med bred generalistkompetens. De utför hälsoundersökningar och satsar på hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande åtgärder för en hållbar hälsa. Våra allmänspecialister erbjuder undersökningar, utredningar och uppföljningar vid besvär så som:

 

 • Andningsvägarna (sjukdomar där det finns möjlighet till utredningar med spirometri och allergiutredning)

 • Endokrina sjukdomar (som t.ex. Hypotyreos)

 • Hjärtkärlsjukdomar (som t.ex. Hypertoni. Vi kan även utföra 24-timmars blodtrycksmätning)

 • Hudsjukdomar

 • Infektionssjukdomar

 • Mag- och tarmsjukdomar

 • Psykiska sjukdomar

 • Rörelseorganens sjukdomar

 • Urinvägarnas sjukdomar

 • Ögonsjukdomar

 • Öron-, näsa- och halssjukdomar

 

De har även möjlighet att skriva remiss till andra specialistmottagningar vid behov och utfärdar olika typer av intyg t.ex. körkortsintyg med högre behörighet.

FJH9892.jpg
Allmänspecialist och företagsläkare
kvinna som behandlas av naprapat

Naprapat för dig i Göteborg och Mölndal

Vi vänder oss till både privatpersoner och anställda som har oss som företagshälsovård i Mölndal och Göteborg.

Naprapati grundar sig i ett helhetstänk där det finns ett fokus på att hitta orsak till varför smärta uppstår. För att undvika att smärta uppkommer, måste orsaken åtgärdas. Ibland innebär det att patienten får med sig en eller flera övningar för att träna på egen hand. Övningarna kan vi tillsammans gå igenom i vårträningslokal innan egen träning börjar.

Fördelen med att ha en naprapat eller sjukgymnast ute på företaget är att de anställda snabbt ska få adekvat hjälp som leder till minskad smärta och därmed också minskad sjukfrånvaro. Fördelen är också att naprapaten eller sjukgymnasten på plats lättare kan få en överblick över arbetssituationen, ergonomin och därmed fånga upp eventuella problem i tid.

Naprapat

Fysioterapeut för dig i Göteborg och Mölndal

Våra fysioterapeuter använder träning, sjukgymnastikbehandling och manuell terapi både för akuta besvär, preoperativ behandling som postoperativ behandling och träning. Vi vänder oss till både privatpersoner och anställda på företag i Mölndal och Göteborg.

Vid besök hos oss ställer våra fysioterapeuter, som också arbetar med manuell terapi, en diagnos och lägger upp en behandlingsplan tillsammans med dig. Våra fysioterapeuter behandlar med muskeltöj, triggerpunktrer, manipulation, mobilisering, tvärfriktionsmassage och rehabiliteringsträning. Vi kan även erbjuda akupunktur, stötvågsbehandling och TENS.

 

Flera av våra fysioterapeuter är utbildade i ortopedisk medicin (OMI). Ortopedisk medicin är en specialistutbildning i diagnosticering och behandling av besvär i rörelseapparaten. Vi arbetar även med ergonomi på individ och gruppnivå.

Man som hjälper kvinna i gymmet
Fysioterapeut
En mans hand som blir undersökt med ultraljud

Neurolog

TEAM Hälsas neurolog erbjuder medicinsk bedömning, utredning och behandling inom allmän neurologi. Vår neurolog tar emot personer med oklara neurologiska symptom som till exempel:

 • Huvudvärk

 • Yrsel

 • Kraftnedsättning

 • Känselstörning

 • Förlångsammade rörelser
   

samt undersöker, utreder och följer upp vid neurologiska

sjukdomar så som

 • Parkinsons sjukdom

 • MS multipel skleros

 • Epilepsi

 • Migrän
   

Även lumbalpunktioner utföres när det bedöms som adekvat under utredningen av patienternas besvär.

Neurolog

Reumatolog

Reumatologerna hos TEAM Hälsa har gedigen erfarenhet inom reumatologi och kan undersöka lederna med ultraljud, utföra ultraljudsledda kortisoninjektioner samt ultraljudsledda kortisoninjektioner för lättare ortopedisk indikation över leder och vissa senor och muskelfästen. Våra reumatologer utför även PRP-behandling (platelet rich plasma) vid seninflammationer, partiella senrupturer och exempelvis artros.

 

Vi erbjuder undersökningar, utredningar och uppföljning vid inflammatoriska led- och ryggsjukdomar så som:

 • Ledgångsreumatism (RA), psoriasisartrit

 • Ospecificerade artriter, Bechterews

 • Spondylartriter

 

samt lättare inflammatoriska systemsjukdomar inom reumatologi så som:

 • Sjögrens syndrom

 • Mildare SLE och PMR
   

(Ej vaskulitsjukdomar med misstanke om organskador).

 

Träffa våra reumatologer

närbild på hand som undersöks med ultraljud
Reumatolog
närbild på klossar

Psykiatriker

TEAM Hälsas psykiatriker med lång erfarenhet, erbjuder bedömning, utredning läkemedelsbehandling och/eller psykologisk behandling samt uppföljning vid

 • bipolärt syndrom

 • ADHD/ADD & autism

 • Neuropsykiatrisk utredning (NP utredning) görs i samarbete med psykolog

 • depression

 • utmattningssyndrom

 • ångest och oro

 • tvångssyndrom

 • PTSD (posttraumatiskt stressyndrom)

 • kortvarig psykotiska upplevelser

 • akut krisreaktion

 • lättare ätstörningar

 • sömnstörningar
   

Våra psykiatriker kan utföra sjukintyg och remisser till andra vårdinstanser vid behov, t ex till andra specialister, primärvården och psykiatriska mottagningar.

Psykiatriker

Psykolog

Behöver du någon att prata med, någon som lyssnar och som kan vägleda dig i din livssituation? I så fall kan du vända dig till våra psykologer för psykologsamtal. Våra psykologer är tillgängliga för både privatpersoner utan anslutning till företagshälsovården såväl som genom våra anslutna kundföretag samt via sjukförsäkringar.

Hjälp och stöd vid livskriser som kan uppstå vid relationsproblem, sorg och förluster, nära anhörigs sjukdom eller andra svårigheter. Finna nya sätt att hantera oro, nedstämdhet, sömnsvårigheter och stress. Samtalen kan komma att öppna för förändring av dina föreställningar om dig själv och dina möjligheter/din kapacitet.

 

​Utifrån dina behov kommer du och din psykolog överens om lämplig behandlingsmetod. Vi erbjuder de flesta erkända behandlingsmetoder.

Parterapi

Genom parterapi kan du och din partner få hjälp att förbättra er kommunikation och ert samarbete i vardagen och fördjupa er relation. Att tillsammans få träffa en terapeut som lyssnar till er båda och lotsar er igenom ett relationsarbete, kan vara en god investering i förhållandet, oavsett omständigheter. Kanske ni går igenom en kris i relationen, kanske ni upplever att ni inte förstår eller når fram till varandra, eller har hamnat i ohjälpsamma beteendemönster och låsningar. Våra nära relationer är otroligt viktiga för oss människor. När parrelationen inte fungerar kan det påverka hela den psykiska hälsan och välbefinnandet. Genom parterapi kan man förstå sig själv och samspelet med partnern bättre och tillsammans hitta vägar till förändring.

 

Välkomna att kontakta oss för att få veta mer och boka tid för ett första parsamtal hos legitimerad psykolog!

Träffa våra psykologer

en kvinna som sitter i en fotölj
Psykolog

Aktuellt

bottom of page