top of page

Är ni beredda på situationen att en medarbetare får alkoholproblem? 

Misstänker du att någon av dina medarbetare har ett missbruksproblem? Många människor i Sverige är storkonsumenter av alkohol och många av dem finns i arbetslivet. Arbetslivet blir därmed en viktig plats för att förebygga problem med alkohol och andra droger. Som arbetsgivaren har man dessutom också ett ansvar för att göra det. 

 

Alkohol kan leda till många problem på jobbet. Det handlar om sämre hälsa och ökad frånvaro bland anställda, men också om större risker för olyckor och arbetsrelaterade skador. När det gäller att se till att arbetsmiljön är trygg och säker har arbetsgivaren ett stort ansvar, reglerat i Arbetsmiljölagen (AML). Även Arbetsmiljöverkets föreskrift kring systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1) är tydlig när det gäller att regelbundet undersöka arbetsförhållandena och bedöma risker för att någon kan komma att drabbas av ohälsa eller olycksfall i arbetet.

Kontakta oss

Ta kontakta med oss idag så att vi kan berätta vad vi kan göra för dig.

Du når oss på 

031-723 28 00 eller på

info@team-halsa.se

samtal med kaffe

Låt oss så långt det är möjligt hjälpa er att aktivt arbeta för att förebygga problem med alkohol och droger. 

Policy och rutiner

Grunden till ett förebyggande arbete kring missbruk på arbetsplatsen ligger i en väl formulerad och förankrad policy. Vi kan hjälpa till och utarbeta eller revidera ditt företags alkohol- och drogpolicy, handlingsplan och rutiner som blir chefernas verktyg för att kunna möta problem på ett sätt som motsvarar de lagstiftnings- och etiska krav företaget och samhället ställer på cheferna som  arbetsgivarrepresentanter.

Drogtester

Slumpmässiga drogtester med syfte att förebygga riskbruk kan ses som en del i det systematiska arbetsmiljöarbetet och säkerheten på arbetsplatsen.  TEAM hälsa kan erbjuda slumpmässiga drogtester på plats hos er eller på vår mottagning. Upplägget kan se olika ut beroende på önskemål, avtal och policy. 

 

Drogtest kan även användas då medarbetare uppvisar tecken på att vara påverkad av alkohol eller droger.  En påverkad individ utgör en direkt fara både för sig själv och sin omgivning. Därför är det viktigt att snabbt utreda om personen är påverkad av alkohol eller andra otillåtna droger. TEAM hälsa kan erbjuda drogtest i form av urinprov, blodprov eller hårtest. 

Grunden i all alkohol- och drogrådgivning som TEAM Hälsa kan bistå med är att det finns en alkohol och drogpolicy på företaget med koppling till ett detaljerat handlingsprogram. Policyn ska vara färdigförhandlad och påskriven av både fackliga organisationer och arbetsgivare/chefer.

Utredning och behandling

Skulle en medarbetare visa sig vara påverkad under arbetstid bör man utreda om det föreligger ett beroende. Sådan utredning bör initieras så snart det uppstår en misstanke om alkohol- eller drogproblem hos en anställd. TEAM Hälsa kan bistå med utredning och erbjuda stöd och hjälp till enskilda individer med samtal, KBT mm. Men också vägleda till andra behandlingsformer och instanser, så som AA, Lukas stiftelsen, Alefors Stiftelsen, Nämndemansgården, Korpberget och Valet.
Allt utifrån vad som är bäst utifrån respektive klient.

Utbildning

Vi kan erbjuda föreläsning/utbildning för arbetsgivare, företagsledare och chefspersoner samt övrig personal om alkoholens skadeverkningar, vad är missbruk/beroende, hur kan man se signalerna? Vad gör man när man misstänker att någon är påverkad av alkohol/droger på jobbet? Vad är medarbetarens ansvar? Vad är chefens ansvar? Självklart kan vi även företagsanpassa utbildningens innehåll efter önskemål.

Aktuellt

bottom of page