behandla-företagshälsovård-göteborg

Behandla

Behandling inom företagshälsovård

Fältmottagningar

Mycket av vårt arbete bedriver vi även ute på företag i form av fältmottagningar. Våra naprapater, sjukgymnaster, massörer, läkare och sköterskor kan komma ut till ditt företag. Med denna tillgänglighet kan din personal på ett tidsbesparande och enkelt sätt få behandling och rådgivning för besvär.

Massage ute på företag

Massage på arbetsplatsen är ett enkelt sätt för personalen att få behandling av ömma stela muskler och som arbetsgivare får du en välmående och effektiv personal.

Våra massörer kan komma ut till din arbetsplats och behandla ömma och spända muskler vilket kommer att ge dig en friskare och gladare personal!

 

Genom att en massör kommer ut till dig och ditt företag sparas tid för personalen och med tillgängligheten ökar också möjligheten att snabbt och enkelt få tid till behandling.  Vi tillhandahåller behandlingsbänk och övrig behandlingsmateriel.

Naprapat eller sjukgymnast ute på företag

Fördelen med att ha en naprapat eller sjukgymnast ute på företaget är att de anställda snabbt ska få adekvat hjälp som leder till minskad smärta och därmed också minskad sjukfrånvaro. Fördelen är också att naprapaten eller sjukgymnasten på plats lättare kan få en överblick över arbetssituationen, ergonomin och därmed fånga upp eventuella problem i tid.

Läkare och sköterska ute på företag

Med läkare och sköterska ute på företaget kan vi erbjuda en enklare mottagning med provtagning och rådgivning. Dessutom kan läkarna och sköterskorna hjälpa till med arbetsplatsrond och vara ett stöd till såväl chefer som personal i rehabprocessen.

 

Vi tillhandahåller behandlingsbänk och övrig utrustning!

Behandlingar

Psykolog

Behöver du någon att prata med, någon som lyssnar och som kan vägleda dig i din livssituation? I så fall kan du vända dig till våra psykologer för psykologsamtal.

 

TEAM Hälsas psykologer är tillgängliga för både privatpersoner såväl som genom våra anslutna kundföretag samt via sjukvårdsförsäkringar.

I samtal med psykolog kan du få:

Hjälp och stöd vid livskriser som kan uppstå vid relationsproblem, sorg och förluster, nära anhörigs sjukdom eller andra svårigheter.

Finna nya sätt att hantera oro, nedstämdhet, sömnsvårigheter och stress.

 

Samtalen kan komma att öppna för förändring av dina föreställningar om dig själv och dina möjligheter/din kapacitet.

Kognitiv beteendeterapi (KBT)

Målet med kognitiv beteendeterapi (KBT) är att ge kunskap om hur du kan lära dig att förhålla dig till dina problem/utvecklingsområden på nytt sätt och på så vis må bättre.

 

TEAM Hälsas psykologer är tillgängliga för både privatpersoner såväl som genom våra anslutna kundföretag samt via sjukvårdsförsäkringar.

Kognitiv Beteendeterapi, KBT

KBT är en vetenskaplig baserad psykologisk behandlingsmetod som visat sig vara effektiv i behandling av stress, sömnsvårigheter, ångestproblematik, nedstämdhet, depression, tvång och fobier. Tillsammans med vår leg. psykolog arbetar du såväl med tankar (kognitioner) som beteenden.

Behandlingen bygger på:
  • Ett aktivt samarbete mellan klient och terapeut med här och nu som utgångspunkt.

  • En KBT- kontakt inleds med att problembilden kartläggs

  • Därefter följer mål och behandlingsplanering.

  • Utbildningsmoment utifrån vad modern forskning hittills funnit kring de aktuella problembilderna.

  • Hemuppgifter; för att hantera något på ett nytt sätt behöver man öva mellan gångerna

  • Exponering; man behöver successivt utsätta sig för det man tycker är svårt och hantera det på nytt sätt.

  • Registrering; för att mäta framsteg används olika typer av registrering.

  • Beteendemedicinskt behandlingssätt; kropp och ”själ” hänger ihop och faktorer som kost, motion, stress och sömn påverkar hur vi mår.

Om man inte vet var man ska är det ingen idé att skynda sig för man vet ändå inte när man kommit fram…

Alkohol/drog

Är ni beredda på situationen att en medarbetare får alkoholproblem?

Låt oss så långt det är möjligt förbereda företagets chefspersoner på den situationen och tillsammans utforma en alkohol- och drogpolicy som inte bara tar hänsyn till lagstiftning och rehabiliteringsbehov utan även den humanitära situationen.

Alkohol- och drogpolicy

Vi kan hjälpa till och utarbeta eller revidera ditt företags alkohol- och drogpolicy som blir chefernas verktyg för att kunna möta problem på ett sätt som motsvarar de lagstiftnings- och etiska krav företaget och samhället ställer på cheferna som arbetsgivarrepresentanter.

Rådgivning/Behandling

Tillsammans med personalrepresentanter, fack och företagsledning går vi igenom de olika formerna av behandling som TEAM Hälsa och marknaden erbjuder. Allt ifrån behandlingshem till öppenvård och självhjälpsgrupper samt medverka till att skapa ett nätverk som fungerar omedelbart när problemen uppstår.